Temat: wideokonferencja

Teams będzie oferować nowe szablony prowadzenia wideokonferencji
BIAMP Modena – bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku oraz udostępniania treści