W stronę Nudnego Państwa

Wsparcie procesów administracyjnych i systemów ratownictwa przy pomocy teleinformatyki są priorytetami nowego wiceministra ds. informatyzacji Piotra Kołodziejczyka.

Misję Piotra Kołodziejczyka - który zastąpił Witolda Drożdża na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za dział "informatyzacja" - najlepiej ujmują słowa z jego blogu www.nudnepanstwo.pl."Państwo ma być na tyle nudne, że obywatele nie będą się nim na co dzień interesować. Takie państwo musi być bardzo sprawne, bo tylko wtedy nie będzie dokuczać, doskwierać, niepotrzebnie zwracać uwagi. To państwo musi też oferować na tyle atrakcyjne usługi, że przed wyborami będzie się chciało iść do urn, aby wybrani politycy nie spieprzyli nam tego państwa, czyniąc je - zgodnie ze starym chińskim przekleństwem - ciekawszym..."

Piotr Kołodziejczyk ma przed sobą 15 miesięcy pracy przed kolejnymi wyborami. W gruncie rzeczy, nie ma więc czasu na eksperymentowanie.

Po ośmiu latach na stanowisku sekretarza Miasta Poznania, na którym skutecznie wprowadzał do samorządu elementy New Public Management (zaś poznański magistrat stał się wzorcem metra w zakresie sprawnej administracji publicznej) Piotr Kołodziejczyk ma przed sobą 15 miesięcy pracy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Jeżeli chce być wierny swojej misji, to w gruncie rzeczy nie ma czasu na eksperymentowanie. Musi przyjąć dorobek swojego poprzednika, ewentualnie inaczej stawiać akcenty. Ale właściwie o to chodzi, aby nadać wsparciu zarządzania państwem nowego ducha, aby z czasem - tak jak Piotr Kołodziejczyk pisał na naszych łamach (Traktat o papierowym państwie, Computerworld z 15 stycznia 2007 r.) - mógł powstać ogólnokrajowy System Informacyjny Zarządzania Państwem, aby zapobiec chaosowi organizacyjnemu przy wprowadzaniu nowych zadań publicznych.

W związku z tym należy od niego oczekiwać, że będzie bezwzględnie strzegł rządu - jako sekretarz Komitetu Łączności i Informatyzacji Rady Ministrów - przed przyjmowaniem projektów aktów prawnych bez weryfikacji, czy regulacje prawne są do przełożenia na funkcje systemów IT. Ten pogląd od dawna pojawia się w różnych publicznych wystąpieniach, m.in. dr. Wojciecha Wiewiórowskiego, dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA, obecnie podwładnego nowego wiceministra. Ocena skutków regulacji musi obejmować mapowanie zapisów projektów aktów, zwłaszcza tam gdzie oprócz legislacji wchodzi system IT bazujący na zapisach prawa.

W spadku po poprzedniku...

… Piotr Kołodziejczyk otrzymał nowelizację ustawy o informatyzacji, która właśnie weszła w życie. Pojawia się tam tzw. zaufany profil (ZP), który na wzór procedur bankowych ma umożliwić obywatelowi załatwianie spraw w urzędzie poprzez Internet bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego. W ślad za tym należy utworzyć punkty potwierdzania ZP (obywatel musi raz się pofatygować do urzędu, aby skorzystać z dobrodziejstwa ZP) i wydać rozporządzenia wykonawcze, w tym nową Instrukcję Kancelaryjną.

Na barkach nowego wiceministra spoczywa też ogromne zadanie, jakim jest wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowych dowodów osobistych z mikroczipem (tzw. projekt pl.ID). Niedawno Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o dowodach osobistych, tworzącej podstawę prawną tego projektu. Znajdziemy tam dokładne wyliczenia, ile wyniesie budżet pl.ID (231 mln zł). Obejmuje on - poza kosztami inwestycyjnymi - także koszty eksploatacji systemu do roku 2013. W 85% finansowany jest on ze środków przyznanych przez Unię Europejską, a w 15% przez budżet.


TOP 200