W okowach Polski Resortowej

Zintegrowany System Celno-Podatkowy ICDTS (SKG SA):

System celny jest systemem eGovernment: uznanym przez UE jako jeden z 2 systemów w Polsce spełniających w 100% wymagania dla systemów eGovernment (według raportu IDABC "eGovernment in Poland" z czerwca 2005)

uznanym przez UE jako jeden z najlepszych systemów eGovernment w Europie (eEurope Awards for eGovernment 2003 oraz 2005).

Uwagi dostawcy: System celny spełnia wszystkie wymagania Dyrekcji Ceł i Podatków UE, czyli DG TAXUD dla unijnego systemu finansowego, potwierdzone licznymi audytami i operacyjną pracą w ramach struktur Unii Europejskiej. System celny pracuje operacyjnie od kilku lat w warunkach rzeczywistych w całym kraju w reżimie pracy ciągłej 24/7/365. System celny obsługuje deklaracje celno-podatkowe, zbierając informacje o należnościach podatników dotyczących cła, podatku VAT, podatku akcyzowego. System celny spełnia wszystkie wymagania dla systemu pobierającego, rozliczającego i przekazującego należności podatkowe do budżetu państwa - w tym zakresie został gruntownie sprawdzony rozliczając deklaracje celno-podatkowe w skali podobnej jak w systemie administracji skarbowej (w 2004 r. rozliczył ponad 45% wszystkich dochodów budżetowych, czyli prawie 50% wszystkich przychodów podatkowych). System celny obsługuje wiele elektronicznych deklaracji występujących w wielu wersjach. System celny posiada sprawdzoną w operacyjnym działaniu przez 2 lata szynę integracyjną, poprzez którą przesyłane są dane pomiędzy różnymi jednostkami administracyjnymi oraz różnymi systemami informacyjnymi, co jest wymagane przy integracji z systemami wchodzącymi w skład systemu POLTAX. System celny posiada mechanizmy sprawdzania stanu sprawy przez podatnika. System celny posiada sprawdzone mechanizmy walidacji formalnej i analizy ryzyka, przy czym zarządzanie algorytmami walidacyjnymi oraz profilami ryzyka dokonywane jest przez różne osoby, posiadające wiedzę merytoryczną, ale niekoniecznie wiedzę informatyczną. System celny obsługuje procesy, w których po przesłaniu dokumentu elektronicznego przez podmiot administracja wysyła informację zwrotną w formie dokumentu potwierdzającego, informującego oficjalnie o dodatkowych danych powstałych w wyniku obsługi deklaracji lub proszących o podjęcie dodatkowej decyzji. System celny obsługuje podpisywanie dokumentów opartych na strukturach XML. Obsługa dokonywana jest w oparciu o certyfikat podpisu niekwalifikowanego, lecz dostosowanie do wymagań zgodnych z rozporządzeniem o minimalnych wymaganiach systemów do składania podpisu w strukturach XML (standard XML-DSIGN, z rozszerzeniem ETSI TS 101 903 (XAdES) jest bezproblemowe.

Możliwe jest szybkie i efektywne przeprowadzenie pełnego wdrożenia systemu w oparciu o istniejące, wysokokwalifikowane zasoby w strukturach Ministerstwa Finansów w całym kraju - administratorów technicznych zarządzających systemem celnym.


TOP 200