W drodze do modelu usługowego IT

Chmurowe rozwiązania IaaS, PaaS czy SaaS to środki do osiągnięcia celu, jakim jest ITaaS, czyli usługowa informatyka. W tym modelu IT jest nastawione na spełnienie wymagań biznesu.

W drodze do modelu usługowego IT

Akronim ITaaS (IT as a Service) może być mylący. Jest to w zasadzie model działania firmowego IT, sposób i nastawienie na realizowanie usług dla biznesu, a nie konkretny rodzaj tychże usług. To spojrzenie na systemy IT poprzez pryzmat funkcji, jakie mają one realizować dla końcowych odbiorców. W tym sensie modele, takie jak IaaS, PaaS czy SaaS (infrastruktura, platforma, software jako usługa chmurowa), mogą być wsparciem czy jednym z elementów modelu biznesowego ITaaS. W modelu usługowym firmowe IT nie powinno być rozumiane jako miejsce ponoszenia kosztów, lecz jako ośrodek innowacji i redukcji kosztów działań własnych oraz pozostałych komórek organizacji.

Założenia ITaaS

ITaaS to koncepcja ściśle związana z chmurą obliczeniową, gdyż to chmura pozwala wypełnić kluczowe cechy, jakimi wykazać musi się dany dział IT, aby można było mówić o modelu usługowym.

Po pierwsze, orientacja na biznes i jego potrzeby. Zadaniem firmowego IT jest dostarczanie wartości biznesowej, koncentracja na wynikach, a nie technologiach, jakie mają zostać do tego użyte.

Po drugie, elastyczność. Usługa musi być dostarczana biznesowi w sposób, w jaki ten chce ją otrzymać i z niej korzystać.

Po trzecie, szybkość. Rozwiązania potrzebne biznesowi muszą zostać dostarczone szybko, w nieprzekraczalnym terminie, aby zachować przewagę konkurencyjną bądź skutecznie walczyć o jej osiągnięcie. Nieprzekraczalność terminu to jedno z założeń zwinnych metodyk zarządzania, które mogą być wsparciem dla reorientacji działu IT w stronę modelu usługowego.

Po czwarte, wydajność. ITaaS pozwala na racjonalizację zasobów technologicznych i kadrowych oraz lepszą organizację pracy firmowego IT.

Planowanie modelu usługowego IT

Zmiana nastawienia firmowego IT to początek drogi. Zespół IT zamierzający przestawić się na model usługowy musi w czytelny i zrozumiały sposób zakomunikować swoje zamiary biznesowi, umieścić je w strategii IT firmy. Na pierwszym planie cały czas powinny znajdować się misja i wizja firmy, jej cele biznesowe oraz potrzeby pracowników. Niezbędne będą także zmiany od strony technologicznej. Komunikacja powinna prowadzić do sytuacji, w której biznes rozumie założenia nowego modelu działania. Zmiana technologiczna ma zapewniać dostęp do usług z każdego miejsca i o każdej porze, przy wysokim poziomie dostępności i skalowalności.

Koszty i organizacja

Dążenie do modelu usługowego jest wymuszane przez nastawienie biznesu, który zmienia oczekiwania do inwestycji i ponoszonych na technologie kosztów. Kolejne inwestycje rozliczane są na podstawie poprawy funkcjonowania procesów biznesowych i wzrostu wydajności pracowników. Przechodzenie do modelu usługowego powinno rozpoczynać się od analizy: na ile dział IT jest konkurencyjny cenowo w stosunku do rynkowych outsourcerów i które aplikacje oraz usługi lepiej czy bezpieczniej pozostawić wewnątrz organizacji. Klienci (odbiorcy usług) oraz firmowi decydenci powinni być od początku informowani o celach, etapach i założeniach transformacji. Należy wypracować wspólny dla wszystkich interesariuszy docelowy sposób dostarczania usług.


TOP 200