W drodze do modelu usługowego IT

Proces przechodzenia do modelu usługowego IT powinien zostać poprzedzony kompleksową analizą krytycznych z punktu widzenia firmy aplikacji. Specyficzne dla danego rodzaju biznesu aplikacje, w tym związane z core businessem, również mogą zostać dostosowane do formuły chmurowej dzięki wirtualizacji, po czym skierowane do użytkowników jako usługi oferowane biznesowi w ramach tzw. chmury prywatnej. Niezbędne do tego będą efektywne platformy wirtualizacyjne, oferowane przez specjalizujące się w tym zakresie i promujące idee modelu usługowego IT firmy. Narzędzia pozwalające wirtualizować posiadane przez firmę aplikacje to niezbędny element umożliwiający transformację do modelu usługowego.

Pamiętać należy o zarządzaniu zasobami i monitorowaniu zdarzeń, bezpieczeństwie danych i zarządzaniu ryzykiem, poziomach dostępności oraz standaryzacji i automatyzacji zadań. Na rynku dostępne są platformy wspierające tego typu rozwiązania. Kluczowe dla organizacji elementy przejścia z modelu tradycyjnego do usługowego można poznać na szkoleniach certyfikujących architektów rozwiązań chmurowych.

Model usługowy to większa efektywność nakładów ponoszonych na IT. Znika konieczność instalacji sprzętu, aplikacji czy ich konfiguracji bezpośrednio na stacjach roboczych pracowników, więc skraca się czas wdrażania nowych rozwiązań. Ten czas może z posłużyć do koncentracji na budowaniu dodatkowej wartości dla biznesu. Odciążenie pracowników firmowego IT zmniejsza konieczność zatrudniania nowych osób. Efekty przejścia z modelu tradycyjnego na usługowy odczują z racji na efekt skali zwłaszcza średnie i duże firmy.

Czy to się opłaca?

Orientacja na cele biznesowe wraz z koncentracją na wynikach, a nie technologiach, służy działom IT, które zaczynają lepiej rozumieć, czego potrzebuje biznes, i biznesowi – poprzez zmianę nastawienia wobec technologii z paradygmatu „niezbędnych do poniesienia kosztów” na rzecz „redukującego koszty innowatora”. ITaaS to z perspektywy firmowego IT także wybieg wprzód. Jeżeli nie będzie ono zorientowane na potrzeby biznesu, ten będzie chciał uciekać się do pomocy zewnętrznych dostawców aplikacji, nawet z zagadnieniami dotyczącymi core businessu. Dział IT ulegać będzie stopniowej marginalizacji, a co za tym idzie, redukcjom budżetu i zatrudnienia. Co ciekawe, w model usługowy własnego IT inwestują nie tylko prywatne firmy, ale i jednostki sektora publicznego. W kierunku modelu usługowego dążą m.in. Wrocław, Opole czy Tarnów, przekształcając urzędowe wydziały IT w dedykowane jednostki organizacyjne, świadczące usługi na rzecz nie tylko miejskich magistratów, ale i ich jednostek organizacyjnych.


TOP 200