Usługi zarządzane przecierają polski rynek

Managed Services to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów usług IT w krajach zachodnich. Obserwacje rodzimego rynku również wskazują na rosnące zainteresowanie tymi usługami, choć nasi menedżerowie dopiero zaczynają szerzej dostrzegać ich zalety.

Polski rynek usług IT

Artykuł został opublikowany w wydaniu Computerworld nr.16 poświęconym analizie polskiego rynku usług IT. Przedstawiono w nim m.in. listę najważniejszych usługodawców działających na lokalnym rynku oraz zestawienie skatalogowanych grup usług.

Kompletną wersję PDF tego wydania można bezpłatnie pobrać tutaj.

Menedżerowie IT szukają takich metod obniżania kosztów utrzymania systemów informatycznych, które jednocześnie umożliwią podtrzymanie ich rozwoju. Jednym z rozwiązań tego dylematu jest przekazywanie części działalności IT na zewnątrz. W modelu Managed Services usługodawca przejmuje opiekę nad wskazanym przez klienta obszarem, np. odpowiada za utrzymanie zabezpieczeń czy urządzeń sieciowych.

Zdaniem firmy badawczej Markets and Markets w 2013 r. klienci przeznaczyli globalnie na tego typy usługi prawie 143 miliardy dolarów, a w roku 2018 r. ta kwota ma się niemal podwoić i wynieść 256 miliardów dolarów. Daje to średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 12,4 %. Zbliżone dane publikują inne agencje badawcze, np. The Insight. Siłą napędową tego trendu jest nałożenie się kilku czynników, w tym kryzysu ekonomicznego, globalizacji rynków i wzrostu konkurencyjności. Największym rynkiem jest Ameryka Północna, ale warto dodać, że autorzy spodziewają się w nadchodzących latach fali wzrostów również w pozostałych regionach, w tym w Europie.

Na naszym podwórku

Również w Polsce rynek usług IT rośnie w coraz szybszym tempie. Zarówno polskie oddziały firm zagranicznych jak i rodzimi przedsiębiorcy doceniają rozwiązania, które pozwalają na zarządzanie posiadanymi systemami informatycznymi bez konieczności ciągłych inwestycji. „Rynek polski nie różni się od trendów globalnych, jedynie okres adaptacji nowych rozwiązań jest przesunięty na osi czasu w porównaniu do USA czy krajów Europy Zachodniej, co przewrotnie można traktować jako korzyść” – uważa Joanna Zdrzałka – Zalewska, Cloud and Managed Services Sales Leader w firmie IBM. „W chwili, kiedy inni już przeszli do poziomu wdrażanie dojrzałej usługi, na rynku polskim możemy skorzystać z tych doświadczeń i pominąć większości błędów tzw. okresu dziecięcego.”

Podobnie wypowiada się Łukasz Bromirski, Dyrektor Sprzedaży w Cisco Systems Polska: „Pod względem skali i dostępności usług zarządzanych jesteśmy 2-3 lata za krajami zachodnimi, ale w niektórych aspektach zdecydowanie je wyprzedzamy. Co więcej, w zachodnich zespołach tworzących usługi bardzo często pracuje wielu Polaków. Zdarza się, że osoby te wracają ze swoją wiedzą, przemyśleniami i bagażem doświadczeń do Polski.”

W kraju mamy właściwie dwie grupy firm, które zajmują się świadczeniem usług zarządzanych. Do pierwszej zaliczają się duzi dostawcy sprzętu i firmy integratorskie, a także operatorzy sieciowi czy firmy hostingowe, które w ten sposób uzupełniają swoją ofertę. „W Polsce aktualnie usługami zarządzanymi zainteresowani są głównie operatorzy telekomunikacyjni i na tym polu obserwujemy dużą aktywność projektową” – ocenia Grzegorz Szałański, Product Manager Fortinet w Veracomp. „Podobna sytuacja występuje u operatorów centrów danych, którzy również dostrzegli możliwość zbudowania unikalnej oferty na bardzo konkurencyjnym rynku. Poza wymaganiami klientów, konieczność budowania unikalnej oferty jest jedną z głównych przyczyn budowania usług MS.” Drugą grupą oferentów są mniejsze firmy, które planują wykupienie określonej przestrzeni obliczeniowej u większego dostawcy i świadczenie swoich usług dla klientów z sektora MSP lub osób indywidualnych.

Warto zauważyć, że rynek usług zarządzanych w Polsce nie tylko rośnie, ale również istotnie się przekształca. Klienci coraz częściej sami sięgają po złożone rozwiązania zbudowane z produktów różnych dostawców. W związku z tym zaproponowanie gotowych usług jest dużo bardziej skomplikowane niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Z drugiej strony spadek cen łączy, czy też kosztów udostępnienia zasobów data center umożliwia firmom budowanie coraz bardziej kompleksowej oferty, a to stwarza potencjał do rozwoju tego sektora.

Profil użytkownika

Rynek usług zarządzanych można podzielić na kilka typów: zarządzanie centrami danych, siecią, mobilnością, infrastrukturą, bezpieczeństwem, informacją oraz systemami komunikacyjnymi. Dzieląc według kryterium użytkownika, otrzymamy usługi adresowane do rynku konsumenckiego, małych i średnich firm oraz dla korporacji.

Największym odbiorcą jest rynek finansowy, choć jeszcze rok temu mówiło się, że europejski sektor finansowy ma problem z digitalizacją i korzystaniem z gotowych usług. Coraz częściej po tego typu usługi sięgają firmy z branży detalicznej, dystrybucyjnej i energetycznej. Operatorzy usług zarządzanych często budują zespoły w oparciu o byłych pracowników tych segmentów, żeby lepiej dopasować się do trendów i dynamiki zmieniających się wymagań. Duże firmy i korporacje decydują się zwykle na oddanie części swoich zasobów IT w ramach usług zarządzanych przez spółki zewnętrzne.

Istotną grupą klientów są również firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nie budują one własnych zaawansowanych systemów informatycznych w dużej mierze ze względu na problem z dostępem do specjalistów. Struktura IT takiego przedsiębiorstwa najczęściej oparta jest o urządzenia mobilne, sieć LAN lub Wi-Fi, łącze internetowe oraz usługi oferowane w chmurze. Praktycznie wszystkie te elementy są dzisiaj dostępne w modelu usługowym i mogą być chronione z poziomu dostawcy. W tym kontekście model usługowy jest bardzo kuszący. Mniejsze spółki chętnie wybierają ofertę CaaS (Communications as a Service), pozwalającą uzyskać dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych bez konieczności rozbudowywania własnej infrastruktury (centrale IP PBX, serwery, urządzenia dostępowe).

Z ankiety przeprowadzonej w Polsce przez IBM wynika, że najpopularniejsze u nas usługi zarządzane to zarządzanie infrastrukturą sprzętową oraz zarządzanie aplikacjami (ERP, CRM) – (odpowiednio 40 i 31% wskazań). Na kolejnym miejscu znalazły się usługi z obszaru bezpieczeństwa IT – 28% oraz zarządzania ciągłością działania IT – 23%. Co czwarty ankietowany wskazał na zarządzanie usługami wsparcia technicznego, podobny odsetek na usługi z zakresu help desk, service desk.

Natomiast według globalnych prognoz Markets and Markets, branże, które będą w największym stopniu korzystały z usług zarządzanych, to: branża nowych technologii, telekomunikacja, bankowość, firmy ubezpieczeniowe oraz sektor publiczny.

Odrębną grupę odbiorców stanowią klienci indywidualni, dla których usługi często są oferowane w ramach dostępu do Internetu przez operatorów sieciowych. Do tej pory oferta ograniczała się do ochrony antywirusowej. Obecnie są to kwestie kontroli dostępu do niepożądanych treści, kontroli aplikacji korzystających z łącza internetowego, ochrona przed próbami wyłudzenia danych czy zabezpieczanie przed masowo rozpowszechnianymi atakami na stacje robocze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200