Usługi zarządzane przecierają polski rynek

Wyzwania IT

Z badania przeprowadzone przez IBM i Profit House wynika, że około 43 % ankietowanych firm czeka w tym roku transformacja biznesowa, a 61% musi zwiększyć wydajność operacyjną i zoptymalizować procesy IT. Jest to potencjalne pole dla dostawców usług zarządzanych, ponieważ ponad połowa pytanych uważa, iż ten model pozwala na lepszą kontrolę kosztów.

Model Managed Services może być także odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości infrastruktury IT bez ponoszenia znacznych, jednorazowych inwestycji. Około 43 % respondentów przyznaje, że nie ma wystarczającej infrastruktury IT lub zamierza ją rozbudować, czemu towarzyszy okrajanie budżetów i naciski na ograniczanie kosztów stałych. Usługi zarządzane mogą być odpowiedzią na te wyzwania, ale firmy wahają się, bojąc się utraty kontroli nad swoim działem IT w związku z ewentualnym przekazaniem części kompetencji firmie zewnętrznej. Tak odpowiedziało aż 60 % ankietowanych dyrektorów IT. Przeszkodą w większym udziale specjalistów z firm trzecich są często również wymagania ustawowe (w przypadku instytucji rządowych, finansowych, administracyjnych). Z drugiej strony dywersyfikacja modeli outsourcingu pozwala obecnie całkowicie zrezygnować z tworzenia własnych działów informatycznych w średniej wielkości firmach lub znacznie zmniejszyć koszty inwestycyjne w przypadku korporacji.

Korzyści dla klientów

Występujące na rynku trendy pokazują, że zainteresowanie usługami zarządzanymi występuje praktycznie w każdym sektorze gospodarki. Przemawiają za tym płynące z nich korzyści, przede wszystkim możliwość obniżenia kosztów IT (potencjał oszczędności szacuje się nawet na 30-40 %). Analitycy z Markets and Markets zwracją również uwagę, że organizacje korzystające z usług zarządzanych odnotowały wzrost efektywności operacyjnej objętymi nimi procesów aż o 50-60 %. Korporacje chętnie korzystają z outsourcingu również dlatego, że pozwala zredukować wydatki kapitałowe. „Klient, mając budżet operacyjny, może – właśnie dzięki usługom zarządzanym - przeznaczyć go na podstawową działalność, bez konieczności wydawania go na szeroko pojętą obsługę, np. serwerów” – mówi Marcin Sokołowski, Dyrektor Rozwoju i Animacji Sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych Orange. „Drugim, nie mniej ważnym aspektem jest to, że infrastruktura w usługach zarządzanych jest znacznie bardziej elastyczna: można ją zwiększyć stosunkowo niewielkim kosztem, ponieważ występuje w modelu udostępnianym.”

Istotnym argumentem za korzystaniem z usług zarządzanych w obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej i IT jest oszczędność czasu i zasobów. Zamiast zmagać się z rozwojem technologicznym i działami sprzedaży poszczególnych dostawców, korporacyjne IT może skupić się na inicjatywach, które bezpośrednio wspierają biznes. Pozostałe działania, takie jak na przykład help desk, można powierzyć zewnętrznej firmie.

Ważnym faktem jest też gwarantowanie przez dostawcę SLA, którego zapewnienie wewnętrznie w firmie może wiązać się z wysokimi kosztami. Jednocześnie można zaobserwować, że dostawcy usług zarządzanych prowadzą agresywną politykę cenową, co przekłada się na jeszcze większe korzyści po stronie klienta. Według raportu 2112 Group, Managed Services są jedną z najbardziej lukratywnych ofert wśród najważniejszych modeli świadczenia usług. Generują od 40 do 60% zysków brutto dostawcom (marże dla sprzętu to ok. 10%, a oprogramowania ok. 20%). To pokazuje, że pole do obniżek cen jest jeszcze całkiem spore.

Widać również, że oferta obejmuje coraz więcej obszarów. Na rynku są usługi z zakresu obsługi siedzi bezprzewodowych, systemów komunikacji, rozwiązań mobilnych czy bezpieczeństwa. W 2013 roku największy udział w rynku Managed Services, według Markets and Markets, miały usługi w obszarze związanym z centrami danych. W najbliższych latach coraz większe znaczenie będą miały także usługi związane z utrzymaniem infrastruktury i usługi związane z urządzeniami mobilnymi. Bardzo szybko będą rosły także segmenty związane z zarządzaniem sieciami oraz bezpieczeństwem.

Rosnący poziom zaawansowania systemów IT oraz coraz większe wyzwania w zakresie finansowania własnych działów informatycznych, przed usługami zarządzanymi, ale także innymi formami outsourcingu, rysuje się optymistyczna przyszłość.


TOP 200