Unisys Corporation

Unisys, amerykańska korporacja z Pensylwanii, powstała w 1986 r. przez połączenie dwóch firm - producenta mainframe'ów Borroughs Corp. i Sperry Corp. W 1990 r. firma rozpoczęła walkę o przetrwanie. Podobnie jak Digital Equipment Corp., Data General Corp., Wang Laboratories Inc. - Unisys wszedł na drogę restrukturyzacji, przechodząc od hermetycznych, scentralizowanych systemów typu biurowego w kierunku rozwiązań informatycznych, które odpowiadają standardom systemów otwartych.

Unisys, amerykańska korporacja z Pensylwanii, powstała w 1986 r. przez połączenie dwóch firm - producenta mainframe'ów Borroughs Corp. i Sperry Corp. W 1990 r. firma rozpoczęła walkę o przetrwanie. Podobnie jak Digital Equipment Corp., Data General Corp., Wang Laboratories Inc. - Unisys wszedł na drogę restrukturyzacji, przechodząc od hermetycznych, scentralizowanych systemów typu biurowego w kierunku rozwiązań informatycznych, które odpowiadają standardom systemów otwartych.

Strukturę organizacyjną oraz marketing Unisys podporządkował czterem głównym obszarom działalności:

**bankowość, obsłudze systemów finansowych (financial servicies)

**telekomunikacji

**obsłudze linii lotniczych

**sektorowi publicznemu (public sector) - administracji lokalnej i centralnej, służbie zdrowia, policji, urzędom celnym, wojsku.

Dzięki takiej polityce Unisys patrzy w przyszłość nieco pewniej. W roku 1993 obroty firmy wyniosły 7,7 mld USD, z czego ok. 80% obrotów stanowiły cztery strategiczne kierunki marketingu. W I kw. br. obroty Unisys wyniosły 1,7 mld USD. Atutem tej firmy może okazać się wprowadzony na rynek w maju br. system Open OLPT. Jest to software'owy "klej", łączący niejednorodne platformy w jeden rozproszony system, korzystający z aplikacji OLTP (On-Line Trasaction Processing).

W sierpniu 1993 r. w Unisysie powstała jednostka realizująca zamówienia rządowe GSG (Government Systems Group) - z połączenia Unisys Govenment Systems, Inc. i Paramax Systems - firmy zajmującej się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania i komputerów dla celów wojskowych. Sukcesem GSG było uzyskanie w listopadzie ub.r. siedmioletniego, prawie miliardowego kontraktu (935 mln. USD) na przeprojektowanie i wymianę systemów informatycznych DEIS (Defence Enterprise Integration Services) w amerykańskim Ministerstwie Obrony. GSG ma się również zająć systemem odcisków palców (linii daktyloskopijnych) dla FBI, współuczestniczy także w dużych projektach systemów: dla Straży Wybrzeża (Coast Guard) czy też dla Sił Lotniczych USA (Air Force Phase IV).

O działalności Unisys na polu bankowości pisaliśmy w CW nr 7 z br. Można tu tylko dodać, że na 50 największych banków świata, 44 korzysta z systemów Unisys. Największy bank rosyjski, Bank Oszczędnościowy Federacji Rosyjskiej, jest komputeryzowany przez Unisys (kontrakt na 127 mln USD).

W Polsce interesy Unisys reprezentuje spółka Unilot, joint venture Unisys Corporation (45% udziałów) oraz PLL LOT (55%).

Administracja

W CW nr 14 z br. pisaliśmy o budowie i implementacji oraclowskiego systemu Szogun (twórcą systemu jest firma Unidatax z Warszawy), wspomagającego pracę Urzędu Dzielnicy-Gminy Mokotów w Warszawie. Generalnym wykonawcą i integratorem systemów dla tego przedsięwzięcia jest Unilot.

Kontynuacja prac na Mokotowie - wg Waldemara Rawy z Unilotu - przewiduje dalsze uzupełnienia sprzętowe, w tym rozbudowę zasobów dyskowych, sieci Ethernet zintegrowanej z istniejącym serwerem Unix. Nie zdecydowano się jeszcze na podsystem GIS (Geographic Information System) dla Szoguna - ma on być wybrany wspólnie dla całego obszaru Warszawy. Mimo to, już obecnie na komputerach typu PC korzysta się z aplikacji AutoCAD, pozwalających na wprowadzanie prostych danych, skojarzonych z planami przestrzennymi. Spowodowało to sytuację, w której rzeczą niezbędną stało się sprzężenie komputerów osobistych w sieć lokalną. Jednocześnie przewiduje się zakończenie większości prac programistycznych, związanych z komputeryzacją Urzędu mokotowskiego w br. - m.in. dotyczy to uzupełnienia Szoguna (sprawę kontynuuje Unidatax) o kompleksowy system Finansowo-Księgowy, Płacowy, Windykacji Podatkowej oraz Obsługi Informacji Adresowej. Kolejnym punktem umowy jest połączenie łączami dzierżawionymi Urzędu z jego filią przy ul. Wiktorskiej.

Poczta

Unisys - zdaniem dyr. Wojciecha Dąbkowskiego z Unilotu - ma duże doświadczenie w budowie dużych systemów dla poczty. Jest dostawcą 155 tys. stacji roboczych dla poczty USA, a z serwerów N6000 Unisys korzysta poczta brytyjska i niemiecka. W Europie konkurentami Unisys na tym polu są: AT&T/NCR i Siemens-Nixdorf. W roku 1993 ogłoszono przetarg na komputeryzację 180 Urzędów Pocztowych w Polsce (ok.1000 stanowisk pracy przy komputerze). Unilot wyposażył w sprzęt i oprogramowanie - zaprojektowane specjalnie dla Poczty Polskiej - Oddział Pocztowy przy ul. Żurawiej. Zainstalowano tam m.in. wyspecjalizowane komputery PC (wyposażone w klawiaturę, gdzie obok znaków alfanumerycznych znalazło się wiele klawiszy dedykowanych dla funkcji związanych z pracą poczty) połączone ze sobą w sieć. Cały system cechuje się wysokim stopniem odporności na awarie (m.in. w razie awarii całej sieci komputer w dalszym ciągu pracuje jako oddzielne stanowisko).

Poczta Polska jest ogromną instytucją użyteczności publicznej - w przyszłości jej działalność będzie połączona z usługami projektowanego Banku Pocztowego. Ma to być największy bank w Polsce - ok. 8 tys. oddziałów w całym kraju.


TOP 200