Tylko dla orłów

Informatyk, zatrudniony na etacie, jest z definicji przywiązany do jednego przedsiębiorstwa, któremu świadczy swoje usługi. Firmowy regulamin i kodeks etyczny na ogół zabrania mu pracować dodatkowo dla kogoś innego. Tacy ludzie często narzekają na monotonię swojego zajęcia - w zamian jednak otrzymują wiele cennych elementów: stabilizację życia zawodowego i nierzadko korzystne przywileje socjalne. Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy założyli własną firmę - są więc pracownikami samodzielnymi i niezależnymi. Wykonują oni rozmaite projekty informatyczne dla wielu różnych klientów: tu dewizą z kolei jest zmienność i różnorodność. W ich pracy ciągle dzieje się coś nowego, za to często mają poczucie niepewności i braku stabilizacji zawodowej - w istocie może się zdarzyć, że będą okresowo bezrobotni. Istnieje też trzecia droga: można zatrudnić się w firmie konsultingowej i pracować przy wielu różnych projektach, będąc przy tym pracownikiem etatowym. Praca konsultanta łączy zal

Informatyk, zatrudniony na etacie, jest z definicji przywiązany do jednego przedsiębiorstwa, któremu świadczy swoje usługi. Firmowy regulamin i kodeks etyczny na ogół zabrania mu pracować dodatkowo dla kogoś innego. Tacy ludzie często narzekają na monotonię swojego zajęcia - w zamian jednak otrzymują wiele cennych elementów: stabilizację życia zawodowego i nierzadko korzystne przywileje socjalne.

Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy założyli własną firmę - są więc pracownikami samodzielnymi i niezależnymi. Wykonują oni rozmaite projekty informatyczne dla wielu różnych klientów: tu dewizą z kolei jest zmienność i różnorodność. W ich pracy ciągle dzieje się coś nowego, za to często mają poczucie niepewności i braku stabilizacji zawodowej - w istocie może się zdarzyć, że będą okresowo bezrobotni.

Istnieje też trzecia droga: można zatrudnić się w firmie konsultingowej i pracować przy wielu różnych projektach, będąc przy tym pracownikiem etatowym. Praca konsultanta łączy zalety obu modeli zatrudnienia wymienionych na początku, dlatego też znajduje się bardzo wysoko w rankingu najlepszych miejsc pracy w branży informatycznej.

W środowisku informatyków panuje przekonanie, że dostanie się do klanu konsultantów jest doskonałym posunięciem na drodze kariery zawodowej. Ten krok jednak nie jest wcale taki łatwy do zrobienia. Aby zostać przyjętym do owego ekskluzywnego klubu, trzeba znać najnowsze technologie, mieć duże doświadczenie i przynajmniej kilka lat praktyki przy obsłudze projektów informatycznych.

Tylko najlepsi

Praca konsultanta jest ciekawa, dobrze płatna i daje zatrudnionemu wyjątkową okazję kontrolowania przebiegu swojej kariery zawodowej - chętnych do wykonywania tego zajęcia jest zatem wielu, a więc i bariera wymagań musi być postawiona bardzo wysoko. Ogólnie można powiedzieć, że specjaliści tej branży reprezentować muszą najwyższe kwalifikacje, zarówno merytoryczne, jak i pozatechniczne, zaś zatrudnienie w tej roli jest zwykle ukoronowaniem dobrze i bez zakłóceń przebiegającej kariery informatycznej.

Aby być konkurencyjnymi na rynku, firmy konsultingowe mogą zatrudnić tylko tych, którzy znają nowe techniki projektowania i zarządzania, ale mają też na tyle solidne podstawy merytoryczne, że potrafią łatwo przestawiać się między różnymi środowiskami czy platformami: systemami operacyjnymi, systemami projektowania aplikacji i bazami danych. W cenie są zatem ludzie o różnorodnych umiejętnościach.

Analitycy rynku pracy zauważają też, iż specjalista, dysponujący wiedzą o wielu zróżnicowanych zagadnieniach, łatwiej zrozumie technikę używania nowego narzędzia, gdy takie pojawi się na rynku. Dzięki znajomości ogólnych zasad sztuki dobrego projektowania jest on o wiele bardziej efektywny w pracy niż ktoś wąsko wyspecjalizowany.

Dwa oblicza fachowca

Kluczem do sukcesu w branży konsultingowej jest posiadanie zdolności wykraczających poza wiedzę merytoryczną, nazywanych często "miękkimi umiejętnościami". Do takich zaliczyć należy przyjazne nastawienie do świata - zwane też myśleniem pozytywnym, oraz chęć do podejmowania poważnych wyzwań zawodowych.

Osobny rozdział to zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich i umiejętność przekonywania, jak również przekazywania wiedzy. Konsultant musi umieć współpracować z klientem, aby wybrać dla niego najlepsze rozwiązanie, spełniające wszystkie jego wymagania. Przydaje się tu również znajomość technik negocjacji. Należy zwrócić uwagę, iż konsultant wchodzi w specyficzny kontakt z użytkownikiem tworzonego systemu: zdarza się, że musi przebywać z nim codziennie nieraz przez długie tygodnie. Umiejętność porozumienia się i zdolność do wytrwania w tym związku bez napięć przez cały czas trwania projektu decydują w sposób zasadniczy o sukcesie lub porażce całego przedsięwzięcia.

Wybrać dobrego pracodawcę

Na całym świecie odczuwany jest niedobór wysokiej klasy fachowców informatycznych w specjalnościach, które najczęściej są przedmiotem usług konsultingowych. Świadczą o tym zarówno wysokie obroty firm doradztwa personalnego, jak liczba ogłoszeń w działach giełdy pracy w prasie branżowej. Podobnych wrażeń dostarczają odwiedziny na internetowych stronach poświęconych karierom informatycznym.


TOP 200