Trudny rozwój

Rozwijając systemy informatyczne placówki medyczne muszą dbać o zachowanie standardów, integralność rozwiązań i nowoczesność technologii. Oprócz świadomości tych potrzeb i celów, muszą znaleźć na to pieniądze.

Trudny rozwój
Systemy IT w służbie zdrowia muszą spełniać zarówno standardy europejskie, jak i światowe, w zakresie technicznym, bezpieczeństwa oraz merytorycznym. Powinny być dedykowane dla jednostek służby zdrowia, zgodne z wszystkimi przepisami obowiązującymi w tym sektorze, aktualizowane na bieżąco w zakresie zmian prawnych dotyczących zarówno służby zdrowia, administracji, finansów, ochrony danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jak i wymagań płatnika świadczeń. Ze względu na różnorodność źródeł danych, zarządzający systemami IT w placówkach opieki zdrowotnej muszą zwracać szczególną uwagę na integralność danych, systemów i sprzętu. "Wykorzystywane oprogramowanie powinno spełniać wymogi integralności, gdyż ze względu na bardzo dużą różnorodność sprzętu specjalistycznego, który jest zautomatyzowany, informacje spływające w postaci wyników, opisów czy obrazów muszą być przekazywane do systemu sieciowego <<części białej>>, a informacja o wycenie wykonanych świadczeń powinna znaleźć się w systemie administracyjno-finansowym" - zwraca uwagę Jolanta Kupis, specjalista ds. informatyki, koordynator Zespołu Analityki i Administrowania Systemów Centrum Zdrowia Dziecka.

Więcej, szybciej, dokładniej

"Wymagania płatnika oraz sprawozdawcze wymuszają na nas dbanie o sektor IT, ale ograniczenia finansowe nie pozwalają nam na zakupy z najwyższej półki. Chociaż liczymy się z tym, że zmiany w zakresie systemów IT oraz sprzętu są nieuniknione."

Jolanta Kupis, specjalista ds. informatyki, koordynator Zespołu Analityki i Administrowania Systemów w Centrum Zdrowia Dziecka

Kolejnym, ważnym aspektem rozwoju technologicznego placówki zdrowia jest infrastruktura i logistyka. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zakresie programowym niesie ze sobą nowe, często dużo większe wymagania sprzętowe, a więc potrzebny jest droższy sprzęt komputerowy, droższa aparatura. Każda nowoczesna technologia elektroniczna wymaga z kolei dostosowania pomieszczeń, które zapewnią bezpieczeństwo działania sprzętu zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie. Zwraca na to uwagę Ryszard Mężyk, kierownik Działu Informatyki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO). Z jego punktu widzenia, w rozwoju Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego, który posiada ŚCO, najważniejszym wymaganiem jest podniesienie jakości infrastruktury. "Chodzi tu o stacje robocze użytkowników, które są przestarzałe, serwery które też mają już swój wiek, przepływność wewnętrznej sieci komputerowej. To wszystko związane jest z wydajnością systemu oraz jego bezpieczeństwem w aspekcie ciągłości działania (niezawodność oraz dostępność). Dostępne są technologie, standardy informatyczne, znane są dobre praktyki zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Wymaga to jednak niemałych nakładów finansowych" - mówi Ryszard Mężyk.

Potrzeba systematycznej rozbudowy sprzętu informatycznego o zasoby pamięciowe oraz w zakresie szybkości przetwarzania danych jest też związana z coraz większą ilością szczegółowych informacji, które muszą gromadzić, przechowywać i przetwarzać jednostki służby zdrowia. "Więcej informacji wymaga zarówno więcej pamięci, jak i szybszego sprzętu, który w krótszym czasie będzie w stanie te informacje przetworzyć, a także nowych systemów operacyjnych i aplikacyjnych mających możliwość gromadzenia i przetwarzania dużych ilości danych" - komentuje Jolanta Kupis.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200