Test serwera NEC Express5800/320La

Podstawowe zalety: niemal stuprocentowa dostępność i atrakcyjna cena.

Podstawowe zalety: niemal stuprocentowa dostępność i atrakcyjna cena.

Aby zaprojektować i wyprodukować serwer, którego bezawaryjność (dostępność) wyraża się 99,999 proc., trzeba się nieźle natrudzić. Pięć dziewiątek oznacza, że w ciągu całego roku serwer może być niedostępny tylko przez 5 minut.

Oczywiście na rynku są takie serwery, ale trzeba za nie zapłacić sporo (nierzadko 200 tys. USD). NEC oferuje serwer Express5800, należący do klasy ft (fault tolerant - odporny na błędy), wyposażony w standardowe procesory Pentium III - jeden logiczny i dwa fizyczne (drugi z procesorów pełni rolę zapasowego) - którego dostępność wynosi właśnie 99,999 proc. i który można nabyć za ok. jedną dziesiątą wymienionej ceny. Model odporny na błędy jest oznaczony symbolem Express-5800/320La. Choć wydajność tego serwera nie jest może rewelacyjna, to rekompensuje ją doskonała dostępność za atrakcyjną cenę.

Jak zwiększyć dostępność systemu?

Można wymienić dwie architektury zapewniające wysoką dostępność: klastry oraz serwery z rozwiązaniami nadmiarowymi (dublowanie elementów sprzętowych).

Klaster składa się z kilku serwerów (niekoniecznie najwyższej klasy), które komunikują się cały czas z pozostałymi, sprawdzając, czy pracują one poprawnie i są dostępne. Jeśli jeden z serwerów ulega uszkodzeniu, wykonywane przez niego zadania są przejmowane przez inny serwer wchodzący w skład klastra.

W klastrach czas przełączenia aplikacji (liczony od momentu wystąpienia awarii do momentu, gdy aplikacja zaczyna być obsługiwana przez inny serwer) jest bardzo ważną sprawą i często, w opinii użytkowników, jest on za długi. Stoi za tym mechanizm zarządzający klastrem (specjalne oprogramowanie), który najpierw musi odnotować fakt awarii serwera, a następnie powiadomić o tym zdarzeniu serwer zapasowy, by w kolejnym kroku spowodować uruchomienie aplikacja na tym serwerze.

Drugie rozwiązanie zapewniające wysoką dostępność polega na instalowaniu w serwerze elementów zapasowych. Jeśli element podstawowy ulega uszkodzeniu (np. lub procesor), do akcji automatycznie wchodzi element zapasowy. Serwer pracuje wtedy bez przerwy, tak jakby nic się nie stało, bo czas przełączenia elementu jest tak krótki, że właściwie nieistotny dla aplikacji uruchomionej na serwerze. Rozwiązanie to jest tanie (chociaż koszt elementów zapasowych jest oczywiście wliczony w cenę serwera) i ma tę zaletę, że zarządzanie w tym przypadku nie różni się od zarządzania zwykłym serwerem.

NEC zastosował w serwerze Express5800/320La nadmiarowość. Ważne jest to, że producent instaluje w serwerze ogólnodostępne elementy: standardowe procesory i moduły pamięci RAM, podczas gdy wielu producentów tego rodzaju systemów oferuje firmowe i co za tym idzie drogie rozwiązania redundancyjne. Serwer jest wyposażony w następujące elementy zapasowe: procesory, pamięć RAM, gniazda PCI, kontrolery dysków i same dyski. Za podobnego rodzaju system oparty na klastrze trzeba by zapłacić dwa razy więcej. Serwer Express5800/320La może pracować tylko pod systemem operacyjnym Windows 2000 Advanced Server. Inne modele NEC Express5800, nie należące do klasy ft, mogą pracować pod wieloma systemami operacyjnymi.

Wyposażenie

Express5800/320La jest trochę szerszy i cięższy niż przeciętny serwer (nadmiarowość). Po zdjęciu tylnego panelu można uzyskać dostęp do dwóch . Z tyłu serwera znajdziemy dwa porty USB (mysz i klawiatura), dwa porty szeregowe i port wideo. Producent nie instaluje w serwerze portów PS2.

Za panelem frontowym serwera znajdują się dwie pełnowymiarowe kieszenie na dyski twarde, stacja CD-ROM, stacja dyskietek, dwa moduły CPU/RAM (nadmiarowość, wymiana na gorąco), klatka na dyski twarde i dwa moduły PCI (nadmiarowość, wymiana na gorąco). Każdy moduł PCI zawiera cztery gniazda PCI i zintegrowany port Ethernet 10/100 (oparty na układzie scalonym Intel 82559).

W testowanym serwerze każdy z modułów CPU/RAM był wyposażony w procesor Pentium III 800 MHz (bufor 256 kB Layer 2) i pamięć RAM o pojemności 256 MB. Dostępne są też moduły, które mogą zawierać dwa procesory. Klatka na dyski twarde jest podzielona na dwie części (dwie magistrale SCSI), każda zawierająca trzy kieszenie.


TOP 200