Test na inteligencję

Duńczycy sprawdzają, jak przygotować odbiorców do zarządzania zużyciem prądu w sytuacji korzystania z OZE. Na wyspie Bornholm realizowany jest projekt EcoGrid.

Pobierz bezpłatny Raport „Inteligentna Energetyka”

Już wkrótce w Polsce będzie zainstalowanych około miliona inteligentnych liczników. Perspektywy rozwoju sieci smart grid w naszym kraju i przykłady wdrożeń w Europie to główne tematy raportu.

Andreas Ipsen ze wsi Pedersken na Bornholmie zajmuje się hodowlą bydła. Ma 200 krów. Znaczna część kosztów prowadzenia gospodarstwa związana jest z utrzymaniem czystości w oborze. Zużywające duże ilości prądu mieszadło do utylizacji gnojowicy musi być uruchamiane codzienne co najmniej na godzinę. Dzięki udziałowi w projekcie EcoGrid rolnik może jednak zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną. Specjalny zegar, połączony przez internet z systemem lokalnego dostawcy prądu, włącza urządzenie wtedy, gdy cena energii jest najniższa.

W podobny sposób może zarządzać wykorzystaniem energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych 2 tys. innych odbiorców uczestniczących w programie EcoGrid. Jest on realizowany od 2012 r. na duńskiej wyspie Bornholm przy udziale miejscowego operatora energetycznego, firmy Østkraft, władz wyspy, rządu Danii i duńskich instytucji badawczo-naukowych. Od niedawna stał się także projektem europejskim. Wnioski po jego zakończeniu będą rozpowszechniane w całej Unii Europejskiej.

Zobacz również:

Test na inteligencję
Projekt ma charakter eksperymentu. Jego celem jest przetestowanie nowych sposobów zarządzania energią elektryczną. Umiejętności te będą bardzo przydatne w przyszłości, gdy większość energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych (OZE). Ważne, by ludzie nauczyli się korzystać z prądu wtedy, gdy jest tani – bo jest go pod dostatkiem (jest dostatecznie silny wiatr do poruszania turbin, jest dobre nasłonecznienie dla naświetlenia ogniw fotowoltaicznych itp.), a ograniczali jego zużycie, gdy jest drogi, bo nie ma odpowiednich warunków do jego produkcji

w wystarczającej ilości.

Samemu lub przez operatora

Obecnie w projekcie uczestniczy ok. 1200 gospodarstw domowych z całej wyspy. System został przygotowany na obsłużenie 1500 uczestników. Udział w projekcie jest dobrowolny. By zachęcić mieszkańców do testowania u siebie nowych rozwiązań, firma Østkraft zbudowała specjalny dom pokazowy Villa Smart. Można w nim zapoznać się z funkcjonowaniem systemu inteligentnego sterowania energią. Być może jednak większy wpływ na decyzję przyłączających się do programu miało zapewnienie operatora, że nie zapłacą za prąd więcej niż dotychczas. Nie muszą też ponosić kosztów zakupu ani montażu potrzebnych urządzeń, w tym inteligentnego licznika, cyfrowego termostatu, routera i kontrolera, który przez internet przesyła dane do systemu operatora eneretycznego.


TOP 200