TP będzie oferować usługi informatyczne

Operator realizuje wcześniejsze zapowiedzi wejścia na rynek usług informatycznych. Wykorzysta w tym celu własne zasoby infrastruktury IT.

Tomasz Matuła, dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP

O tym, że Telekomunikacja Polska mogłaby stać się dostawcą usług informatycznych wielokrotnie wspominał prezes spółki Maciej Witucki. Jeden z wariantów wejścia na ten rynek zakładał przejęcie spółki informatycznej. Nie doszedł jednak do skutku plan przejęcia firmy ATM Systemy Informatyczne, powstałej jesienią 2009 r. w wyniku wydzielenia Pionu Usług Integracyjnych ze struktury ATM SA i przeniesienia go do osobnego, samodzielnego podmiotu. Już w 2006 r. TP chciała być integratorem. Wówczas została jednym z ośmiu srebrnych partnerów Cisco.

Operator pierwsze kroki na rynku usług stawia wykorzystując własne zasoby. Jedną z usług będzie obsługa druku masowego. Spółka startuje w przetargach w dużych instytucjach. Co ciekawe, samo TP brało pod uwagę outsourcing wydruku, jednak nie znalazło na polskim rynku firmy, oferującej akceptowalny dla operatora stosunek jakości do ceny. Przykład tej usługi dobrze ilustruje podjętą przez TP strategia wykorzystania wewnętrznych zasobów i kompetencji do wprowadzenia na rynek konkurencyjnej oferty.

Bezpieczeństwo i cloud computing

Kolejną usługą przygotowywaną przez TP to monitorowanie bezpieczeństwa sieci korporacyjnej i reagowanie na różne incydenty. Rozwiązanie zostało opracowane w Polsce przez dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Centrum monitoringu mieści się w Warszawie i działa na wewnętrzne potrzeby spółki. Z uwagi na fakt, że TP jest centrum kompetencyjnym w zakresie bezpieczeństwa dla całej Grupy FT, rozwiązanie jest testowane także dla innych spółek w grupie. Następny krok to komercyjne uruchomienie usługi. Pozycję TP wzmacnia fakt, że posiada własny zespół CERT od lat reagujący na sieciowe zagrożenia i incydenty. Spółka ma pierwsze sygnały od zainteresowanych klientów z polskiego sektora bankowego.

Podobną drogę, od lokalnego zastosowania, poprzez wprowadzenie na poziomie grupy, aż po wejście na rynek, przejdzie oferta udostępniania mocy obliczeniowej w modelu cloud computing. Obecnie spółka prowadzi kilka projektów pilotażowych m.in. udostępnianie w chmurze zasobów dla środowisk testowych i deweloperskich na potrzeby grupy TP i FT. Planuje także oferować wewnątrz grupy moc obliczeniową na potrzeby np. platformy VoIP, którą współdzielić będą spółki w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wlk. Brytanii. Wdrożenie usługi na wewnętrzne potrzeby jest planowane na jesień br. Następny krok to opracowanie oferty dla klientów zewnętrznych.

Od kosztów do zysków

Wprowadzenie usług informatycznych będzie realizacją pomysłu Piotra Muszyńskiego, wiceprezesa Zarządu TP polegającego na przekształceniu działu IT z centrum generującego wyłącznie koszty, również na źródło przychodów możliwe dzięki kompetencjom, efektywności, efektowi skali i mniejszym kosztom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200