TP będzie oferować usługi informatyczne

Zmiana ta była poprzedzona długotrwałym i skomplikowanym procesem konsolidacji infrastruktury, nad którym czuwał Tomasz Matuła, dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP. Projekt rozpoczął się od pełnej inwentaryzacji i benchmarku zasobów informatycznych. Wyniki pokazały, że w TP sposób i koszt zarządzania infrastrukturą jest bardzo efektywny Dzięki temu TP zyskało m.in. możliwość rozwoju centrów kompetencyjnych dla całej grupy w zakresie centrum danych, zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwa.

Dobre wyniki audytu zachęciły zarząd TP do dalszej pracy nad konsolidacją zasobów infrastrukturalnych. Efektem jest centralizowanie zarządzania infrastrukturą IT, służącą na potrzeby aplikacji biznesowych oraz platform usługowych i sieci firmy. Według Tomasza Matuły, TP jako jedyna firma w Polsce - i jedna z niewielu w Europie - skonsolidowała do jednej serwerowni wszystkie systemy biznesowe. Takie doświadczenie otwiera drogę do świadczenia usług hostingu i kolokacji dla innych spółek z Grupy i nie tylko, w łódzkim centrum, które dziś zastępuje 220 mniejszych serwerowni funkcjonujących przed kilkoma laty.

Realne oszczędności

"Scentralizowano budżet, a dotychczasowe środki w gestii poszczególnych działów, zostały przeniesione do wspólnej puli. Oszczędności sięgnęły już milionów złotych" - mówi Tomasz Matuła. Każdy nowy projekt, zakup infrastruktury musi mieć silne uzasadnienie biznesowe. Kierowany przez niego pion odpowiada dziś za strategie rozwoju, projektowanie, dostarczanie infrastruktury IT i bezpieczeństwo ITN. Umożliwia to budowanie spójnej infrastruktury. Lepsza kontrola nad licencjami sprawia, że TP przechodzi pozytywnie wszelkie audyty zgodności i legalności oprogramowania. Konsolidacja zaś i przynosi oszczędności po stronie licencji, idące w miliony złotych. Proces konsolidacji trwa nadal i wiele obszarów wymaga jeszcze poprawy m.in. część związana z technologiami sieciowymi, która potrzebuje lepszej automatyzacji. Proces konsolidacji infrastruktury przyniósł także sporo ciekawych inicjatyw Green IT, w wyniku których Grupa TP oszczędności na rachunkach za prąd i emituje rocznie 6 tys. ton mniej dwutlenku węgla. Warto też wspomnieć o pomyślnym przeprowadzeniu projektu blokady portu 25, która skutecznie obniżyła poziom wysyłanego spamu przez komputery użytkowników w usłudze neostrada.

Sukcesy TP w zakresie konsolidacji nieszczególnie cieszą dostawców, choć Tomasz Matuła przekonuje, że jest zwolennikiem sytuacji, w której korzysta zarówno klient, jak i dostawca. Konsolidacja była szansą dla dostawców, gdyż w miejsce wielu należało zainstalować jeden potężny serwer. Jednak centralizacja i wiedza ekspercka sprawiła, że spółka zarządza tym obszarem efektywnie sama. "Bardzo dobrze zarządzamy tym co mamy, a pieniądze wydajemy mądrze i według planu. Dzięki temu Grupa TP płaci dziś dużo mniej za infrastrukturę IT i ma lepsze efekty" - podkreśla Tomasz Matuła.


TOP 200