TETA warta 139 mln zł

Ubiegłoroczne obroty Unit4 to niemal 380 mln euro. Na koniec 2009 firma zatrudniała 3500 osób. Holenderska spółka posiada przedstawicielstwa w 19 krajach. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Unit4 działa za pośrednictwem spółek zależnych z Węgier i Czech. Z kolei Grupa TETA osiągnęła w 2009 r. przychody na poziomie 104 mln zł (93,5 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł ok. 10 mln zł (12,6 mln zł). Jednostkowe wyniki TETY to odpowiednio 69,4 mln zł (65,8 mln zł) i 7,5 mln zł (10,4 mln zł).

Od współpracy do fuzji

O holenderskiej inwestycji w TETĘ rozmawiamy z Jerzym Krawczykiem, prezesem zarządu wrocławskiej spółki.

Czego Unit4 oczekuje w związku z przejęciem TETY?

Główny cel naszego holenderskiego partnera to wejście na rynek polski, a pośrednio także silniejsze zaistnienie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasza fuzja to także szansa na wzajemną sprzedaż produktów obu firm.

Jak doszło do rozmów z Unit4? Czy prawdą jest, że to inwestycja w VT-Soft zwróciła ich uwagę na TETĘ?

Myślę, że uwagę Unit4 zwrócił na nas całokształt dokonań TETY, w tym udana lokalizacja naszego systemu HR na Węgrzech. Rozmowy z Unit4 zaczęły się na początku IV kwartału 2009 r. Początkowo rozmawialiśmy jedynie o współpracy produktowej. My chcieliśmy wprowadzić nasz system HR na rynki, na których działa Unit4, w zamian rozpocząć sprzedaż w Polsce ich systemu finansowo-księgowego o podobnej funkcjonalności do rozwiązania SAP. Unit4 interesuje też polski rynek publiczny. Po opublikowaniu jednak przez nas dobrych wyników za rok 2009 doszło do propozycji nabycia większościowego pakietu TETY.

Jakie będą losy produktów TETY i InsERT-u po fuzji? W dużej mierze te systemy pokrywają się z rozwiązaniami Unit4...

Jako Grupa oferujemy trzy systemy dla trzech grup odbiorców - małych, średnich i dużych firm. Wejście kapitałowe Unit4 pozwoli zaś na wprowadzenie do Polski rozwiązania naszego holenderskiego partnera plasowanego wyżej niż TETA Constelation. Nie ma więc zagrożenia, że nasze produkty znikną. Potwierdza to też sposób wejścia Unit4 np. na rynek hiszpański. Dla tej firmy fuzja z TETA to po prostu uzupełnienie portfolio, w tym o rozwiązanie HR.

Czy Unit4 zainteresowany jest także InsERT-em?

InsERT jest w naszej Grupie. Kupując nasze akcje Unit4 przejmuje więc także udziały w tej spółce. Oferta Grupy TETA w Polsce jest bardzo zbliżona do portfolio produktów Unit4 na rynku holenderskim. Z tego co wiem, firma ta chce silniej zaistnieć na tamtejszym rynku małych przedsiębiorstw. Być może pomoże w tym system InsERT GT...

Niedawno zapowiadali Państwo akwizycje. Czy umowa z Unit4 zmienia te plany?

Nie, choć ten rok chcemy poświęcić na wzrost organiczny i skonsumowanie wcześniejszych fuzji. Jest to więc wprowadzenie na polski rynek systemu Navireo, a na węgierski modułu HR TETA Constelation. O inwestycjach kapitałowych myśleć będziemy w dalszej perspektywie. Przejęcie przez Unit4 zwiększa jednak nasze zdolności do inwestycji, zwłaszcza tych większych.

Rozmawiał Adam Jadczak


TOP 200