Szybciej, lepiej, łatwiej

Sprzęt z ludzką twarzą

Nowe przełączniki HP wyposażono w taki sam interfejs zarządzania, jak serwery i stacje robocze. Jest nim aplikacja TopTools w pełni obsługiwana za pomocą przeglądarki WWW . Nie jest to już jednak unikalna cecha. Zarządzanie sprzętem sieciowym poprzez przeglądarkę WWW oferują już także inni producenci (np. 3Com). Unikatowy jest natomiast język, w jakim urządzenie komunikuje się z użytkownikiem. Wszystkie raporty dotyczące pracy urządzenia, występujących błędów itp. podawane są za pośrednictwem prostych zdań, wyraźnie objaśniających, nawet niedoświadczonym użytkownikom, stan sieci.

W każdej problematycznej sytuacji użytkownik może zażądać wyświetlenia dodatkowych informacji, pomocnych przy rozwiązaniu problemu. Aplikacja zawsze udziela kilku wskazówek, które są przydatne w ocenie sytuacji.

TopTools pozwala także na przydzielenie kilku poziomów uprawnień administracyjnych. Tylko niektóre osoby mogą mieć prawo do przeglądania konfiguracji urządzeń, monitorowania ich wydajności i odbierania tworzonych przez nie komunikatów. Nieliczne spośród nich mogą mieć również prawo do modyfikowania parametrów konfiguracyjnych.

Główni bohaterzy

Pierwszym z wprowadzonych przez HP przełączników gigabitowych jest HP Switch 8000M. Urządzenie to jest przystosowane do montażu w standardowych 19" szafach przemysłowych i ma dziesięć gniazd rozszerzeń, w których mogą być zainstalowane moduły, zawierające po jednym porcie Gigabit Ethernet, osiem portów 10/100 Mb/s, cztery porty 100Base-FX lub cztery porty 10Base-FL. Dozwolone są dowolne kombinacje modułów. Przepustowość wewnętrznej magistrali HP Switch 8000M wynosi 3,8 Gb/s.

Mniejszą wersję tego przełącznika nazwano HP Switch 1600M. Nie jest on jednak już tak elastyczny w rozbudowie jak 8000M. Standardowo wyposażono go w 16 portów 10/100 Mb/s i jedno gniazdo do modułu rozszerzającego. Można w nim zainstalować identyczne karty rozszerzające, jak w przełączniku 8000M, zawierające port gigabitowy lub kolejnych osiem 10/100 Mb/s bądź cztery 100Base-FX lub cztery porty 10Base-FL. Przepustowość wewnętrznej magistrali przełącznika 1600M wynosi 3,5 Gb/s.

Wartość dodana

Unikalną cechą obu przełączników jest programowalny układ ASIC, odpowiedzialny za realizację przełączania pakietów. Możliwość programowania stwarza szansę jego aktualizowania w chwili, gdy zostanie udostępniona nowa wersja oprogramowania systemowego.

Hewlett-Packard - wprowadzając nowe przełączniki na rynek - nadał im także logo Best Warranty in the industry, oznaczające, że mają one dożywotnią gwarancję (bezpłatne naprawy lub wymiana sprzętu, jeśli naprawa okaże się niemożliwa). Ponadto nabywca przez czas użytkowania produktu ma prawo do korzystania z bezpłatnego wsparcia technicznego (telefonicznego i przez WWW).


TOP 200