Sztuczna inteligencja - nadzieje i obawy

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę Edelman (która zajmującą się komunikacją marketingową), opinie ogółu społeczeństwa dotyczące sztucznej inteligencji odbiegają od poglądów pracowników wyższego szczebla sektora technologicznego i są od nich nieco mniej optymistyczne.

Badanie noszące tytuł Edelman Artificial Intelligence 2019, pokazuje, że aż 91% kierownictwa sektora technologicznego i 84% badanego społeczeństwa uważa sztuczną inteligencję za kolejną rewolucję technologiczną. Jednak prawie jedna trzecia respondentów w obydwu grupach (30% ogółu ludności i 33% kierownictwa technologicznego) uważa, że tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji treści mogą prowadzić do wojny informacyjnej, która z kolei mogłaby doprowadzić do konfliktu zbrojnego.

Oto niektóre z najważniejszych wniosków płynących z badania Edelman Artifficial Intelligence:

54 % ogółu społeczeństwa i 43 % kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że sztuczna inteligencja zaszkodzi ubogim, a odpowiednio 67 % i 75 % wierzy, że przyniesie korzyści bogatym;

Zobacz również:

71% ogółu społeczeństwa i 65% kadry zarządzającej sektora technologicznego obawia się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do utraty zdolności intelektualnych u ludzi;

74% ogółu społeczeństwa i 72% kadry zarządzającej sektora technologicznego twierdzi, że inteligentniejsze urządzenia oparte na sztucznej inteligencji zmniejszą potrzebę interakcji z innymi ludźmi, prowadząc do większej izolacji;

81% ogółu społeczeństwa i 77% kadry zarządzającej sektora technologicznego uważa, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wywołają prawdopodobnie reakcyjną postawę społeczeństwa, które poczuje się zagrożone;

51% ogółu społeczeństwa i 45% kadry zarządzającej sektora technologicznego zgadza się, że tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji filmy mogą doprowadzić do sytuacji, w której żadna informacja nie będzie uznawana za wiarygodną i że są wysoce destrukcyjne dla zaufania publicznego.

Dziś nie rozstrzygniemy, kto tak naprawdę ma rację: laicy, czy eksperci nowych technologii, choć przestrzegałabym przed nadmiernym optymizmem i bezgranicznym zaufaniem do sztucznej inteligencji. Jedno jest natomiast pewne, jej rozwój jest nieunikniony. Prawdziwe wyzwanie stanowi stworzenie takiego systemu, który będzie podejmować decyzje podobnie jak człowiek. Jednak i tutaj pojawią się realne zagrożenia, szczególnie w sytuacji kiedy sztuczna inteligencja postawi własne dobro ponad zadaniem, które ma wykonać. Wtedy zaczyna się bardzo ryzykowna gra. Jak bowiem moglibyśmy kontrolować inteligentne maszyny, zmuszać je do etycznych zachowań, skoro nie możemy poradzić sobie z „naturalną” inteligencją człowieka? Bez wątpienia rozwój sztucznej inteligencji przyniesie bardzo wiele korzyści, ale jednocześnie wiele zagrożeń. Tego powinniśmy być świadomi projektując inteligentne maszyny”, komentuje Ewa Skalniak, Senior Project Manager (Nowe Technologie), Lighthouse.

Źródło: Lighthouse


TOP 200