Temat: si

Padła propozycja przyjęcia standardu definiującego format danych obsługiwany przez systemy SI
Powstał serwer klasy „edge computing” nadający się do obsługiwania aplikacji wspierających sztuczną inteligencję