Szkolenia z UE: czekając na zmiany

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie komentuje tych uwag i analiz, zwracając jedynie uwagę, że ocena merytoryczna każdego z wniosków dotyczy całej jego zawartości, a nie wyłącznie poszczególnych jego części. "Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celów, opis grupy docelowej, opis problemu, do którego rozwiązania ma przyczynić się realizacja projektu, wszystkich działań zaplanowanych do realizacji, założone rezultaty oraz sposób ich monitorowania, potencjał projektodawcy, racjonalność i efektywność budżetu, a w końcu zgodność projektu z kryteriami horyzontalnymi tj. prawodawstwem krajowym, politykami i zasadami wspólnotowymi, przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Przyczyną nieuzyskania dofinansowania nie jest więc niezrozumienie dla potrzeb rynku IT ze strony instytucji udzielających dofinansowania, a jedynie błędy popełnione przez aplikujące firmy. Proszę pamiętać, że sama tematyka zaproponowanych szkoleń nie może być podstawą do przyznania dofinansowania, zgodnie z systemem udzielania dotacji w ramach PO KL, każdy wniosek oceniany jest w oparciu o wskazane kategorie" - tłumaczy Wojciech Szajnar, dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych w PARP.

W ofercie firm szkoleniowych próżno szukać otwartych szkoleń i warsztatów dofinansowanych z EFS dotyczących zaawansowanych technologii takich firm, jak Microsoft, Red Hat, Oracle, czy Cisco. Dofinansowanie UE otrzymują natomiast szkolenia z podstaw obsługi komputera i obsługi aplikacji biurowych.

PARP podkreślał ostatnio, że beneficjenci mają możliwość korzystania ze środków zarówno w ramach szkoleń otwartych, jak i również studiów podyplomowych o tematyce technicznej. Zdaniem Joanny Łukszy, studia podyplomowe to jednak rozwiązania dla specyficznej grupy odbiorców i nie mogą one zastąpić szkoleń. Mają one bowiem inną specyfikę niż szkolenia i są przeznaczone raczej dla studentów. Nie brakuje też problemów w przypadku szkoleń zamkniętych. "Widać, że projekty, które otrzymały dofinansowanie z EFS piszą osoby które nie znają specyfiki szkoleń i branży IT. Zdarza się bowiem, że wnioski nie uwzględniają kosztów wynajęcia laboratoriów, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia IT" - podaje przykład Joanna Łuksza.

PARP zapowiada zmiany

O tym jak potrzebne są szkolenia informatyczne dofinansowywane z EFS dla małych i średnich firm mówi Tomasz Niemiec, dyrektor IT w Supremis. "Korzystaliśmy do tej pory ze szkoleń dofinansowywanych z EFS i byliśmy bardzo zadowoleni. Nasi pracownicy brali udział w najbardziej popularnych szkoleniach bazodanowych i programistycznych. W tym roku brakuje tego rodzaju ofert w kursach dofinansowywanych przez UE" - dodaje. Tymczasem na rynku jest ogromna potrzeba tego rodzaju szkoleń, szczególnie ze strony sektora MSP, który - ze względu na koszty - nie może sobie pozwolić na udział w drogich szkoleniach IT. Zdaniem Tomasza Niemca, udział w szkoleniach zamkniętych jest w przypadku pracowników IT małych firm utrudniony, ponieważ nie można wyłączyć z funkcjonowania całego działu IT, który miałaby wziąć w nim udział. Natomiast w przypadku szkoleń regionalnych istnieje bariera wejścia. Jak radzą sobie w takiej sytuacji małe firmy?

"Posiłkujemy się szkoleniami wewnętrznymi. W każdej firmie są specjaliści IT, którzy mogą dzielić się wiedzą z pozostałymi pracownikami. My plan szkoleń wewnętrznych i ich efekty są szybko zauważane. Ponadto mamy wewnętrzną witrynę internetową, za pomocą której dzielimy się wiedzą. Co ważne udało nam się stworzyć narzędzia i mechanizmy, które powodują, że nie jest to martwy twór, tylko działająca platforma wymiana wiedzy" - mówi Tomasz Niemiec.

Mimo, iż PARP nie komentuje oficjalnie analiz i uwag dotyczących małej zbyt małej liczby zaawansowanych szkoleń informatycznych podnoszonej przez firmy szkoleniowe, planowane są pewne zmiany w zasadach przyznawania dotacji. Paweł Chorąży, dyrektor Europejskiego Funduszu Społecznego w resorcie rozwoju regionalnego, zapowiedział, że resort chce lepiej ukierunkować unijne wsparcie. W 2010 r. PARP zrealizuje konkurs na szkolenia otwarte, który będzie umożliwiał realizację wyłącznie szkoleń o charakterze technicznym oraz szkoleń o charakterze miękkim skierowanych wyłącznie do osób z wykształceniem technicznym. Decyzja ta wynika m.in. z analizy wyników - zleconego przez PARP - badania Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, które wskazało powyższe obszary jako wymagające ukierunkowania działań PARP. "Może przydałoby się, by branża IT była lepiej reprezentowana w organizacjach zajmujących się rozdysponowywaniem funduszy na szkolenia" - konkluduje Joanna Łuksza.


TOP 200