Sześć sposobów na znalezienie dewelopera mobilnego

5. Zachęcanie do wykorzystywania technologii mobilnych

Bank spółdzielczy Needham Bank w Westwood, Massachusetts, szczyci się tym, że umiejętności i pozytywne podejście do technologii mobilnych wychodzi daleko poza zespół deweloperów. Jak mówi James Gordon, wicedyrektor ds. IT: „W obliczu coraz bardziej mobilnego trybu pracy wdrażamy infrastrukturę, która pozwala wszystkim naszym ludziom na pracę. Zwłaszcza tym, którzy coraz częściej potrzebują zdalnego dostępu do aplikacji biznesowych. Zaczynaliśmy od umożliwienia zdalnej obsługi poczty elektronicznej, dziś jesteśmy na etapie zarządzania urządzeniami mobilnymi. Znacznie zwiększyła się wydajność pracowników poza biurem. Teraz mają dostęp do treści za pośrednictwem własnych urządzeń mobilnych, bez konieczności przechodzenia przez kilkuetapowe procedury. Wymaga to jednak zupełnie innych umiejętności związanych z projektowaniem rozwiązań” – twierdzi Gordon.

Wierzy jednak, że bardziej opłaca się rozwijać umiejętności obecnych pracowników, niż zatrudniać nowych. „Jeśli ma się już wdrożone profesjonalne podejście i dyscyplinę w zespole, można na tym wygrać, zamiast tracić czas na szukanie pracowników” – mówi.

6. Wyprzedzanie potrzeb firmy

Spacerując po banku, Gordon obserwuje, że coraz częściej korzysta się z iPadów niż z komputerów z dużymi monitorami. Jednak jeszcze nie każdy ma świadomość, że pracownicy mogą być równie wydajni w biurze i poza nim. „Ludzie jeszcze nie zorientowali się, że ich wydajność poza biurem może być równie wysoka jak w nim, to ta nierozpoznana potrzeba. Już teraz kładziemy fundamenty na przyszłość, żeby nie zalała nas późniejsza fala” – mówi Gordon. „Od 2008 r. stosujemy rozwiązania mobilne, a od 2010 r. obsługujemy tablety. Zamiast doganiać rewolucję, po prostu ją przeżywamy i idziemy naprzód” – podsumowuje.

Boom na rynku technologii mobilnych

W 2013 r. liczba urządzeń mobilnych z dostępem do internetu przekroczyła światową liczbę ludności. Zdaniem firmy doradczej Gartner, zyski na globalnym rynku technologii mobilnych w zakończonym roku przekroczą 25 mld USD, co oznacza 62% wzrostu rok do roku.


TOP 200