Systemy pocztowe architektury klient/serwer

Zupełnie inaczej ma się sprawa z systemami pocztowymi bazującymi na pracy sieci LAN. Systemy takie obsługują niewielkie grupy pracowników i próba integrowania ich w większe organizmy powoduje, że przybierają one kształt bardzo skomplikowanych, pracujących niezbyt przejrzyście produktów.

Systemy pocztowe architektury klient/serwer mogą pracować równie stabilnie i być tak łatwe w zarządzaniu, jak systemy bazujące na pracy komputerów typu mainframe. Jest to możliwe dzięki temu, że produkty tej architektury dają się łatwo skalować i zawierają narzędzia pozwalające zarządzać pracą systemu z jednego stanowiska pracy.

"Systemy architektury klient/serwer nie pracują jeszcze tak dobrze, jak systemy mainframe, ale sprawują się na pewno dużo lepiej niż standardowe systemy pocztowe pracujące obecnie w sieciach LAN" - mówi E. Greenwood, szef oddziału GroupWise w firmie Novell.

Najważniejsze są narzędzia

Pozostaje więc zapytać: czy pierwsze wersje zakładowych systemów zawiadywania komunikatami przygotowywanych przez Microsoft, Lotus i Novell spełnią rzeczywiście wszystkie pokładane w nich nadzieje. Przystosowanie produktów pocztowych do pracy w środowisku klient/serwer może się dla niejednego producenta okazać dużo trudniejszym zadaniem niż można by tego oczekiwać. Systemy tej architektury powinny być dostępne już dawno i ich wdrożenie w przedsiębiorstwach może obecnie kosztować bardzo dużo (głównie ze względu na konieczność migracji z używanych obecnie systemów poczty elektronicznej). Aby koszty te nie były jednak zbyt wielkie, Microsoft, Novell i Lotus postanowiły opracować produkty poddające się łatwo skalowaniu i wyposażyć je w narzędzia zdalnego zarządzania pracą systemów pocztowych. Pozwoli to ograniczyć koszty związane z zarządzaniem i monitorowaniem pracy systemu pocztowego.

I tak Novell wyposaża swój produkt (GroupWise XTD) w pracujące automatycznie funkcje monitorowania pracy systemu pocztowego, zintegrowane z dostępnym już narzędziem ManageWise. GroupWise XTD pracuje przy tym zgodnie z protokołem zarządzania SNMP i pojawi się na rynku w II kw. 1996 r.

Lotus zdecydował się natomiast wyposażyć swój system pocztowy w narzędzia opracowane przez Hewlett-Packarda. Pozwalają one zdalnie monitorować i zarządzać pracą systemu zawiadywania komunikatami (np. sterować ruchem pakietów pocztowych i zmieniać przepustowość węzłów sieci). Niezależnie od tego, Lotus wyposażył ostatnio pakiet Notes 4.0 w nowe narzędzie - program do śledzenia obiegu pakietów pocztowych.

Najwięcej jednak można oczekiwać od produktu Microsoftu. Dostępny już system pocztowy Microsoft Mail nie oferuje użytkownikowi właściwie żadnych narzędzi do centralnego administrowania i zarządzania pracą poczty E-mail. Serwer komunikacyjny Exchange, który ma się pojawić na rynku jeszcze w I kw. 1996 r., ma być wyposażony w szereg narzędzi (np. Link Monitor i Server Monitor), pozwalających administratorowi systemu informatycznego zarządzać pracą poczty E-mail z centralnego punktu. Na dodatek Microsoft oferuje też klientom kilka specjalistycznych narzędzi, które pomagają użytkownikowi w instalacji serwera Exchange.

"Duże przedsiębiorstwa borykają się z nie lada problemami próbując rozbudować system Microsoft Mail" - mówi G. Lobdell z Microsoft Corp. "Systemy pocztowe instalowane w sieciach LAN, pracujące w oparciu o architekturę współdzielonego dostępu do plików, mają tę cechę, że stanowisko administrowania musi być uruchamiane na tym samym komputerze, na którym rezydują skrytki pocztowe. W przeciwnym razie, skrytkami tymi nie można zarządzać".

Pionierzy

Jedną z pierwszych firm, która wdraża do pracy system zawiadywania komunikatami architektury klient/serwer, jest Intergraph Corp. Firma ta, zatrudniająca 5 tys. pracowników, zdecydowała się zmienić system pocztowy Microsoft Mail na Exchange. Do tej pory Intergraph eksploatował 30 serwerów pocztowych systemu Microsoft Mail i 10 bram pocztowych wspierających pocztę E-mail sieci Internet. Po przejściu na system Exchange liczba serwerów spadła do 8, a bram pocztowych - do 2.

"Na dłuższą metę, cały nasz system pocztowy będzie administrowany przez niewielką grupę pracowników" - mówi G. Kessler z Intergraphu, który instaluje obecnie w miejsce wersji beta 2 pakietu Exchange końcowy już produkt: system pocztowy Exchange for Windows NT. I dodaje - "Eksploatując system oparty na komputerach pracujących pod DOS-em administrator musi cały czas czuwać i doglądać wszystkiego sam. Zdalne monitorowanie systemów DOS-owskich jest bardzo trudną sprawą. Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku systemu Exchange. Tutaj większość zadań można wykonywać zdalnie".

I właśnie dlatego zdalny monitoring jest tym rozwiązaniem, na które czekają administratorzy systemów pocztowych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200