Swietokrzyskie w awangardzie

Dzięki informatyzacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (ŚCO) pacjenci nie muszą stać w kolejkach do rejestracji. Placówka pracuje szybciej, w lepszych warunkach i racjonalizuje koszty.

FINALISTA KONKURSU

Centrum zajęło wysoką pozycję w prestiżowym rankingu EMRAM (Elektronic Medical Record Adoption Model). „W ośmiostopniowej skali nasz szpital (segment: szpital specjalistyczny 301–400 łóżek) ma czwarty stopień. Z wynikiem 5,2260 jesteśmy w krajowej czołówce i plasujemy się na tle europejskim. Średnia EMRAM wynosi dla Polski: 0,4243; Europy Zachodniej: 2,1502; USA: 4,2841 (HiMSS Analitics Europe – badania z 2012)” – informuje Ryszard Mężyk, kierownik projektu „e-Zdrowie”, wieloletni były kierownik IT w ŚCO.

ŚCO zobowiązało się do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.

Zobacz również:

Partnerami w projekcie są: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (WSZ), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze (WSS), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach (WSSD), Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (ŚCRMiTS) oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (WOMP).

Sprawdzony w akcji

Pierwszym zrealizowanym zadaniem projektu „e-Zdrowie” był Systemu Lokalizacji, Zarządzania i Monitorowania Pojazdów Ratownictwa Medycznego. To pierwsze w kraju rozwiązanie obejmujące wszystkie oddziały terenowe w regionie.

Budowa i rozwój interoperacyjnych systemów umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dzięki elektronicznej wymianie dokumentacji między partnerami projektu pacjenci nie muszą wędrować między jednostkami. Dane mogą być też udostępniane systemom zewnętrznym.

Cztery jednostki (ŚCO, WSZ, WSS, ŚCRMiTS) będą mogły korzystać z Elektronicznej Platformy Wymiany Danych Medycznych, Regionalnego Węzła Teleradiologicznego oraz Regionalnego Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia. System jest otwarty, możliwe jest dołączanie się kolejnych jednostek ochrony zdrowia w regionie – to zaczątek Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) w Województwie Świętokrzyskim.

WSS, WSSD, WSZ i ŚCO zostały wyposażone lub doposażone w systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS. U partnerów powstały lub zostały rozbudowane systemy szpitalne i laboratoryjne umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Tabletki w tabletach

Systemy wykorzystane w ŚCO

CLININET – Szpitalny System Informacyjny

ELAB – Laboratoryjny System Informacyjny

NETRAAD – Radiologiczny System Informacyjny oraz PACS – Archiwum Badań Obrazowych

EUROSOFT – System Gospodarki Lekowej (Apteka)

MOZAIQ – System Wspomagania Radioterapii

CATO - produkcja cytostatyków i leczenia chemioterapią

SIMPLE.ERP - część „szara”

SAS - Business Intelligence

W ŚCO od 2006 r. działa Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny, a wszystkie dane diagnostyczne i dotyczące leczenia gromadzone są w Elektronicznym Multimedialnym Rekordzie Pacjenta (EMRP). Szpitalnym Systemem Informacyjnym jest Clinnet. Z nim, przez protokół HL7, połączone są systemy specjalistyczne: laboratoryjny, apteczny, do obsługi terapii cytostatykami oraz służące do analizy i przesyłania badań diagnostycznych, do archiwizacji badań wideo, systemy do wspierania radioterapii. ŚCO ma cyfrową aparaturę diagnostyczną wyposażoną w standardy HL7, jeśli chodzi o analizatory laboratoryjne, i DICOM w przypadku aparatów radiologicznych. To umożliwia automatyczne przesyłanie danych do EMPR. Clinnet jest hurtownią danych. To system transakcyjny, który dopuszcza jednoczesną pracę wielu użytkowników. Dokumentowane są wszystkie zdarzenia dotyczące pacjenta.


TOP 200