Strategie zabezpieczania danych

VCB (VMware Consolidated Backup) to pierwsza próba rozwiązania tego problemu, choć nie do końca. VCB może wykonywać składowania trochę szybciej, ale ich koszt jest wysoki i wymaga stosowania innych fizycznych serwerów plus pamięci etapowej do tworzenia składowania na poziomie obrazów.

Aby zmodernizować infrastrukturę wspierającą środowiska wirtualne, organizacje wykorzystujące VMware powinny korzystać z vSphere i poszukiwać produktów składowania, które obsługują vStorage API. Eliminuje on konieczność stosowania fizycznego serwera proxy, pamięci warstwowej, dwuetapowego składowania, dwuetapowego odtwarzania i pełnego składowania, aby osiągnąć składowanie przyrostowe. Można użyć maszyny wirtualnej jako serwera proxy, nie ma potrzeby stosowania dysku etapowego i uzyskuje się śledzenie zmian bloków, co pozwala aplikacji składowania “odpytywać" VM, które bloki zostały zmienione od ostatniego składowania.

Środowisko maszyn wirtualnych stwarza okazję do optymalizacji operacji ochrony danych, skracając lub eliminując okno składowania, znacząco poprawiając RTO/RPO i podnosząc niezawodność składowania. Najlepszym sposobem optymalizacji jest przejście do składowania wykorzystującego pamięć dyskową. Składowanie oparte na dyskach pozwala na wykonywanie takich operacji, jak migawki, deduplikacja danych i replikowanie, które zapewniają istotną przewagę w zakresie utrzymania ciągłości biznesowej.

Usługi w chmurze - sposób na problemy z obsługą składowania

Jednym z największych wyzwań zarządzania infrastrukturą składowania jest brak wykwalifikowanego personelu na rynku pracy. W dużych firmach stanowisko administratora składowania jest jednym z bardziej rotacyjnych, a w mniejszych takie obowiązki są drugoplanowe i często zaniedbywane.

Jednym z rozwiązań tego problemu mogą być usługi składowania w chmurze lub zarządzane usługi składowania - w zależności jaką terminologię się preferuje. Idea jest prosta: outsourcing tej części obsługi systemów IT do firmy, której zespół jest wyspecjalizowany w tych zadaniach.

Cloud services składowania wykorzystują zalety wielu technik opisanych wyżej, ale pozwalają użytkownikom wykorzystywać usługę bez konieczności zarządzania tym procesem. Użytkownik instaluje element oprogramowania w swoim systemie, który ma być składowany, a usługa w chmurze wykonuje resztę zadania. Jednak, tak jak z każdym systemem składowania, należy się upewnić, czy istnieje sposób weryfikowania i czy składowanie pracuje tak jak powinno.

Strategie zabezpieczania danych


TOP 200