Strategie zabezpieczania danych

System near-CDP (nCDP) działa podobnie, z wyjątkiem tego, że stosowane są dyskretne punkty czasowe odtwarzania. System ten łączy składowanie migawkowe (snapshots) z replikacją. Zazwyczaj migawki są wykonywane na składowanym systemie, po czym są replikowane do innego systemu, który przechowuje składowania.

Zalety taśmy

Łatwość przemieszczania - składowane dane mogą być przenoszone poza ośrodek w celu zapewnienia ochrony DR (Disaster Recovery).

Długi okres przechowywania - dane mogą być archiwowane na okres do 30 lat, co spełnia wymogi większości przepisów w zakresie okresu zachowania danych.

Niskie koszty - cena rozwiązań taśmowych to zazwyczaj połowa kosztów zakupu rozwiązań dyskowych, koszt sprzętu (w tym i nośników) rozkłada się na wiele terabajtów danych.

Gęstość - duże wolumeny danych mogą być przechowywane na niewielkich i niedrogich kasetach, ponieważ dzięki kompresji pojemność takich kaset jest teraz liczona w terabajtach.

Składowanie migawkowe może być używane do efektywnego zmniejszenia okna składowania, pozwalając na operacje składowania realizowane regularnie bez wpływu na aplikacje produkcyjne. Wyrzucenie danych bezpośrednio na taśmę w czasie konwencjonalnego składowania, może być procesem długim, limitowanym przez charakterystyki wydajnościowe taśmy. W technice migawkowej odtwarzalne obrazy na dysku mogą być tworzone niemal natychmiast. Oddzielny serwer (proxy) może przechwytywać migawki i składować te dane w sposób całkowicie rozłączny ze składowanym serwerem.

Wdrażanie składowania migawkowego wcześniej wymagało dostosowanego projektowania, co zwiększało złożoność całego procesu. Dostawcy zaczęli jednak dostarczać rozwiązania wykorzystujące standaryzowane API i nie wymagające pisania specjalizowanych skryptów. Przyk³adem jest tu Volume Shadow-copy Services (VSS) Microsoftu.

Cały system do odtworzenia

Tradycyjne operacje składowania skupiają się na plikach danych, ale kiedy cały system musi być odtworzony (np. po załamaniu w wyniku katastrofy) potrzebne są dodatkowe działania. Odtworzenie systemu od podstaw obejmuje zainstalowanie systemu operacyjnego i aplikacji, jak również skonfigurowanie całego systemu dla konkretnego środowiska. Zastosowane muszą być wszystkie łatki systemu operacyjnego i dostosowane zmiany konfiguracyjne. Wykonanie tego ręcznie może często być pracochłonne i trwać godzinami lub nawet przez kilka dni, w zależności od wielkości systemu. Podstawowy problem tkwi w tym, że wszystkie dodatkowe dane (system operacyjny, dane konfiguracyjne systemu, pliki aplikacji, łatki i zmiany konfiguracyjne), czyli “dane systemowe" nie mogą być składowane tak jak pliki danych dla systemów fizycznych. Wymagają one oddzielnych narzędzi, specjalnie zaprojektowanych do składowania tych informacji i następnie, z potencjalnie dużym zaangażowaniem administratora, kojarzenia tych informacji z plikami danych w celu przywrócenia systemu.

Technologia wirtualizacji serwerów, jak np. VMware vSphere, istotnie zmienia ten proces. Całe obrazy VM, obejmujące zarówno system, jak i pliki danych, są zawarte w specjalnych plikach, które mogą być odtworzone przy użyciu standardowych narzędzi odtwarzania na poziomie plików.


TOP 200