Sposoby na ciepło

Zapewnienie efektywnego chłodzenia

Wzrastające koszty utrzymania coraz bardziej wydajnych, lecz wymagających coraz skuteczniejszego chłodzenia centrów danych wymuszają działania ograniczające pobór energii elektrycznej, tym bardziej że prognozy mówią o dalszym wzroście jej ceny w naszym kraju. Największy udział w generowaniu strat energii mają systemy zasilania oraz chłodzenia. Średnio bowiem, aż 99,9997% z energii dostarczonej do centrum przetwarzania zostaje zamienione w ciepło, które trzeba wyprowadzić, co oczywiście przekłada się na ponoszone koszty. Niezmiernie ważną kwestią jest właściwe rozmieszczenie urządzeń IT na całej powierzchni centrum w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie się punktów (hotspot) o znacznie wyższej niż średnia temperaturze. Aby zapewnić wydajne chłodzenie, należy ustawiać szafy ze sprzętem teleinformatycznym w rzędach wszędzie tam, gdzie istnieje taka możliwość.

Redukcja strat cieplnych
Pomieszczenia serwerowni powinny mieć w miarę możliwości kształt prostokątny, gdyż wtedy najłatwiej uzyskać optymalne rozmieszczenie sprzętu. W celu ułatwienia obsługi urządzeń chłodzenia warto mieć zapewniony swobodny dostęp do paneli sterujących najlepiej od frontu.

W systemach chłodzenia duże oszczędności można uzyskać dzięki wykorzystaniu naturalnej cyrkulacji powietrza oraz zapewnieniu izolacji od zewnętrznych źródeł ciepła. Aby zagwarantować właściwy poziom chłodzenia urządzeń teleinformatycznych montowanych w szafie, należy stosować w miejscach, w których brak jest zainstalowanych urządzeń, panele zaślepiające. Użytkowanie szafy bez paneli zaślepiających powoduje bowiem nieprawidłowe chłodzenie, które może w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia termicznego urządzeń.

Optymalizacja przepływu powietrza
Powinno się również ograniczyć do minimum stosowanie drzwi szklanych i bez perforacji. Spore oszczędności uzyskuje się też poprzez stosowanie układów chłodzenia o zmiennej mocy, gdyż odbiory informatyczne cechują duże wahania wymagań dotyczących poziomu chłodzenia. Najnowocześniejsze urządzenia klimatyzacji wyposażone są więc w wentylatory o zmiennych prędkościach obrotowych, co umożliwia utrzymanie wysokiej efektywności energetycznej, także przy niepełnym obciążeniu.

Aby poprawić wydajność energetyczną centrów przetwarzania danych, warto instalować urządzenia monitorujące temperaturę i kierujące strumienie chłodnego powietrza tam, gdzie w danym momencie jest najwyższa temperatura.

Optymalizacja ustawień systemu chłodzenia
Duże oszczędności daje ograniczenie poboru mocy zainstalowanych urządzeń IT uzyskane poprzez wirtualizację, aktywne zarządzanie zasilaniem oraz stosowanie nowego wydajnego energetycznie sprzętu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zmniejszenie poboru mocy o 1 W przez urządzenia IT przekłada się na oszczędności mocy dostarczanej do serwerowni na poziomie ok. 3 W.


TOP 200