Specjaliści IT poszukiwani przez amerykańskie firmy

Amerykańskie firmy z branży IT działające w Polsce zamierzają rekrutować informatyków. Najbardziej poszukiwane są umiejętności z obszarów baz danych, rozwiązań mobilnych i badania jakości - wynika z raportu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) przeprowadziła badanie dotyczące przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm z branży IT działających w Polsce.

Amerykańskie firmy działające w Polsce zamierzają rekrutować specjalistów IT posiadających kompetencje przede wszystkim w obszarach baz danych, rozwiązań mobilnych, badania jakości/testowania.

Zobacz również:

  • Wzrasta znaczenie Bayer Digital Hub w Warszawie

AmCham zrzesza największe amerykańskie firmy IT działające w naszym kraju, m.in. Cisco, Dell, HP, IBM, Intel i Microsoft.

Amerykańskie firmy będą poszukiwały pracowników posiadających wiedzę w następujących obszarach (według kolejności): bazy danych (63%), rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie (po 53%), Business Intelligence oraz wsparcie dla użytkowników (po 47%), eCommerce / Web 2.0 oraz sieci LAN/WAN (po 42%). W cenie będzie także znajomość technologii związanych z serwerami proxy, routerami, switchami i firewallami (37%). Poszukiwani będą specjaliści cloud computingu, ochrony IT (37%). Pracodawcy będą poszukiwali osób z kompetencjami w dziedzinie systemami zarządzania zasobami klientów (32%), wsparciem hardware’u; aplikacji biurowych (26%), systemów pracy grupowej (21%), systemów domen (16%), elektronicznego przechowywania dokumentów, systemów poczty elektronicznej, ERP (11%), systemów antywirusowych i antyspamowych (5%).

Design/projektowanie nie jest dużym priorytetem dla firm amerykańskich. Na umiejętności projektowania w programie Rational wskazało natomiast 21% ankietowanych.

Jedynie 16% firm będzie potrzebowało osób znających program Oracle Designer. Najmniej popularne programy to Enterprise Architect (11%) oraz Select i Together (po 5%). Inne programy uzyskały 0% w ankiecie.

Wśród narzędzi i środowisk programistycznych największą popularnością cieszą się programy z rodziny C, C#, C++ oraz Java, Javascript (po 63%), następnie SQL (58%) oraz ASP, ASP.net; NET, XML (po 42%).

Wśród baz danych, największą popularnością na rynku polskim wśród firm amerykańskich cieszy się MS SQL Server (68% respondentów odpowiedziało "tak"). W następnej kolejności znajduje się MySQL (53%) oraz Oracle (37%) i Postgress (26%).

W dziedzinie aplikacji serwerowych, taka sama ilość firm odpowiedziała, że będzie wymagać od przyszłych pracowników Microsoft IIS oraz WebSphere Application Server (po 37%). Oracle Internet Application Server uzyskał wynik 32%.

Wśród systemów operacyjnych i technologii infrastrukturalnych, najwięcej firm zaznaczyło wymaganie znajomości następujących systemów: Windows (58%), Linux (47%) oraz UNIX Inne i Windows Mobile/Phone po 37%. Cisco zdobyło 32%, HP - networking 26%, a Apple tylko 21%.

Najwięcej firm wymaga znajomości metodologii Scrum - 47%. A jeśli chodzi o narzędzia i środowiska testowe lista wygląda następująco: Rational, Merkury, Compuware oraz Qplace, odpowiednio 32%, 16%, 5%, 0%.

Wśród sieci największą popularnością cieszą się pracownicy znający Switche LAN (58%), Routery (53%), Firewalle (42%) oraz sieci firmy CISCO (37%). Switche SAN uzyskały odpowiedź jedynie od 16% badanych firm. IDS, Access Survey, 3COM oraz NOKIA uzyskały po 5%.

Firmy będą wymagać znajomości następujących systemów: Intel Servers (37%), HP (26%) oraz IBM i SUN po 21%. Systemy RISC Servers odnotowały zainteresowanie 11%. EMC oraz MaxData uzyskały po 5%.

Wśród umiejętności miękkich pracodawcy najwyżej cenią sobie: umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów (63% wskazań), umiejętności interpersonalne (58%), umiejętność pracy w zespole (53%), umiejętność skutecznej komunikacji i znajomość języka angielskiego (po 47%), a także znajomość etykiety biznesowej (21%). Najmniej istotna okazała się umiejętność negocjacji (16%).

"Firmy coraz bardziej poszukują pracowników o umiejętnościach interdyscyplinarnych na styku techniki z biznesem. Potrzeba informatyków, którzy potrafią nie tylko pracować nad komputerem, ale także kontaktować się z innymi ludźmi. Z jednej strony w cenie są zaawansowane umiejętności techniczne, zarówno w odniesieniu do klasycznych, jak i nowszych działów informatyki, takich jak systemy mobilne, czy przetwarzanie w chmurze. O przyjęciu do pracy informatyka będzie jednak decydować jego zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, swobodne posługiwanie się językiem angielskim i zdolność do skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. Uczelnie nie mogą lekceważyć tych wymagań i muszą wprowadzić wykształcenie tych umiejętności do swoich programów, nawet kosztem przedmiotów technicznych" - stwierdził prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200