Software AG zaoferuje kompleksowe narzędzia BPM w modelu cloud oraz dla urządzeń mobilnych

"W dzisiejszym świecie innowacyjność, elastyczność i możliwość dynamicznego przystosowywania organizacji do zmian otoczenia są czynnikami kluczowymi dla powodzenia biznesu" - uważa Wolfram Jost. Podkreśla on również, że zarządzanie procesami biznesowymi wymaga działania usystematyzowanego - odrębnego procesu definiującego sposób postępowania ze wszystkimi zmianami w warstwie procesowej. "Elastyczności organizacji sprzyja jednak przeniesienie logiki biznesowej z warstwy oprogramowania biznesowego do warstwy procesów. Z tego względu nad warstwą aplikacji powinny znaleźć się rozwiązania pośrednie pozwalające na łatwą integrację i zmianę sposobu działania oprogramowania wedle planowanych zmian biznesowych" - dodaje Wolfram Jost. Według niego prace rozwojowe realizowane przez Software AG koncentrują się m.in. na rozwiązaniach uzupełniających realizację cyklu życia procesów biznesowych. Jednocześnie rozwiązania niemieckiego koncernu mają w coraz większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie IT. Planowane jest m.in. wprowadzenie do oferty narzędzi oferowanych w modelu cloud, rozwiązań wspierających pracę zespołową, a także mobilnych aplikacji wspierających modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

W zakresie rozwiązań mobilnych Software AG zamierza bazować przede wszystkim na technologiach przejętych wraz z brytyjską spółką Metismo. Planowane jest m.in. stworzenie mobilnych wersji narzędzi pozwalających na modelowanie, zarządzanie i monitorowanie przebiegu procesów biznesowych. "Zamiast rozwijać odrębne rozwiązania klasy BPM dla każdej platformy mobilnej chcemy wykorzystać technologie Metismo do cross-kompilacji jednego kodu źródłowego pod kątem natywnej obsługi z poziomu poszczególnych urządzeń mobilnych" - podkreśla Wolfram Jost. Dzięki temu rozwiązania Software AG mają być dostępne m.in. na terminalach takich jak BlackBerry i iPhone, a także urządzeniach opartych na środowisku Android. Z drugiej strony odpowiedzią Software AG na nieustannie zwiększające się wolumeny danych przetwarzanych za pośrednictwem oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi ma być wykorzystanie zaawansowanych systemów keszowania danych opartych na rozwiązaniach in-memory firmy Terracotta. Zastosowanie tej technologii ma przyczynić się do istotnego zwiększenia wydajności i skalowalności oferowanych przez niemiecki koncern narzędzi klasy BPM. W przypadku niektórych zastosowań oprogramowania ARIS i webMethods widoczne mają być wzrost wydajności nawet na poziomie kilkuset razy.

Zobacz również:

  • Nowy wymiar integracji
  • Instancje serwerów skonfigurowanych w chmurach padają zbyt często ofiarą hakerów

Wedle zapowiedzi stale rozwijane będzie również środowisko bazodanowe ADABAS oraz rozwiązania związane z językiem programowania NATURAL. Innowacje w zakresie bazy ADABAS dotyczyć mają m.in. rozszerzenia funkcji z zakresu archiwizacji, bezpieczeństwa i maskowania danych, kwestii wydajnościowych, a także rozszerzenia obsługiwanych natywnie funkcji z zakresu przetwarzania informacji. Rozbudowane plany rozwojowe dotyczą również środowiska programistycznego NaturalONE. Jednocześnie przedstawiciele Software AG podkreślają, że rozwiązania ADABAS i NATURAL będą stawały się coraz bardziej integralną częścią oferowanych przez niemiecki koncern narzędzi wspierających zarządzanie procesami. Te z kolei mają być coraz bardziej zautomatyzowane oraz zintegrowane z warstwą aplikacyjną. "Proces biznesowy i jego odwzorowanie w warstwie informatycznej to często dwie różne rzeczy. Obie muszę być jednak monitorowane we wzajemnym powiązaniu, najlepiej w sposób zautomatyzowany. Jeśli nie zna się rzeczywistego przebiegu procesów biznesowych nie można nimi skutecznie zarządzać" - uważa Wolfram Jost.


TOP 200