Software AG zaoferuje kompleksowe narzędzia BPM w modelu cloud oraz dla urządzeń mobilnych

Niemiecki koncern systematycznie realizuje strategię ukierunkowaną na stworzenie kompleksowego środowiska pozwalającego na zarządzanie działaniem organizacji biznesowej z perspektywy procesów biznesowych. Rozwiązania klasy BPM, oprogramowanie warstwy middleware i środowisko aplikacyjne mają zostać zintegrowane w ramach jednej platformy oferowanej w modelu cloud. Planowane są również mobilne aplikacje klasy BPM.

W maju br. niemiecki koncern kupił dwie firmy wyspecjalizowane odpowiednio w technologiach in-memory oraz rozwiązaniach mobilnych. Teraz Software AG będzie stopniowo integrował nabyte rozwiązania w ramach własnej oferty. Wspomniany zakup firm Terracotta i Metismo oraz wcześniejsze przejęcia mają ułatwić realizację długofalowych planów firmy Software AG. Planów, które zakładają stworzenie kompleksowej, oferowanej w modelu cloud platformy wspierającej szereg działań związanych z modelowaniem i zarządzaniem procesami biznesowymi, odzwierciedleniem ich przebiegu w systemach biznesowych oraz monitorowaniem funkcjonowania organizacji. Wstępne plany dotyczące stworzenia takiego środowiska ujawniono podczas tegorocznych targów CeBIT. Obecnie wiadomo, że w skład zapowiadanej platformy biznesowej wejdą m.in. rozwiązania wspierające zarządzanie procesami biznesowymi, narzędzia integracyjne - w tym aplikacje warstwy pośredniej i elementy środowiska SOA, a także dedykowane środowisko aplikacyjne. Integracja narzędzi BPM, oprogramowania warstwy pośredniej i dedykowanego środowiska aplikacyjnego ma ułatwiać m.in. elastyczne dopasowywanie infrastruktury aplikacyjnej do zmian biznesowych. Docelowo wszelkie zmiany na poziomie procesów biznesowych mają być automatycznie odwzorowywane w środowisku uruchomieniowym.

"Firmy na całym świecie stają przed koniecznością przyspieszenia procesów zmian biznesowych ukierunkowanych na optymalizację, zwiększenie efektywności oraz współpracy w ramach zespołów. Konieczność prowadzenia nieustannych zmian organizacyjnych wymuszają zmiany gospodarcze. Zmiany w warstwie IT muszą zaś postępować o krok wcześniej" - mówił podczas amerykańskiej konferencji ProcessWorld 2011 Karl-Heinz Streibich, dyrektor generalny Software AG. Według niego rośnie również znaczenie rozwiązań usprawniających zmiany biznesowe pozwalające w sposób ciągły dopasowywać ofertę do potrzeb klientów. "Podrzędna rola IT względem strategii biznesowej jest oczywistością. Tylko firmy świadome tego faktu mają szansę na przeprowadzenie skutecznej transformacji procesów biznesowych. Mamy tu do czynienia z cyklicznymi zmianami. Strategia biznesowa powinna przekładać się na zmiany w zakresie procesów biznesowych. To z kolei musi znajdować odbicie w warstwie IT, która wywiera bezpośredni wpływ na biznes" - podkreśla Karl-Heinz Streibich. Według niego konieczne jest jednak posiadanie rozwiązań ułatwiających realizowane cyklicznie modyfikowanie sposobu funkcjonowania środowiska informatycznego względem pojawiających się potrzeb i planów biznesowych. Nie chodzi tu więc tylko o zbudowanie optymalnej struktury procesów biznesowych odzwierciedlających sposób funkcjonowania firmy oraz dalsze jej monitorowanie - potrzeba też nieustannego dostrajania procesów tak, aby odzwierciedlały wymagania biznesowe.

Zobacz również:

  • Haker oferuje sprzedaż danych 48,5 mln użytkowników szanghajskiej aplikacji COVID

Zarządzanie organizacją na poziomie procesów biznesowych ma sprzyjać optymalizacji kluczowych działań i w efekcie pozwalać na odróżnienie organizacji na tle konkurencji. Dodatkową korzyścią ma tu być również pełna transparentność procesów biznesowych usprawniająca sprawne podejmowanie lepszych decyzji. "Korzyścią jest tu też możliwość poprawienia wizerunku działu IT. Lepsze działanie, szybsza reaktywność na potrzeby biznesu to większe poważanie i rola w organizacji" - dodaje Karl-Heinz Streibich. Chęć osiągnięcia tego typu korzyści oznacza m.in. konieczność uelastycznienia infrastruktury informatycznej na poziomie modelu biznesowego i oprogramowania, procesów, a także warstwy technologicznej. Właśnie w tym kierunku zmierzać ma funkcjonalność rozwiązań oferowanych przez firmę Software AG.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200