Smutny raport MSWiA o informatyzacji polskich urzędów

Brak integracji i wspólnej polityki. Brak walki z wykluczeniem cyfrowym. Brak promocji podejmowanych działań. Niedostateczna wiedza na temat wpływu informatyzacji na działanie urzędu - to wnioski z najnowszego badania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Badanie "Wpływu informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r." zleciło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostały w nim przebadane urzędy miejskie i gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne pod kątem stanu informatyzacji i jego wpływu na usprawnienie działania urzędów.

Wnioski z raportu nie są jednak optymistyczne. Bo choć coraz więcej urzędów korzysta z narzędzi do elektronicznego zarządzania dokumentami, czy systemów GIS, to nadal działa zasada - każdy sobie, a systemy w różnych urzędach nie współpracują ze sobą. Co gorsze, dyrektorzy IT i informatycy budujący i wdrażający te systemy nie wiedzą tak naprawdę jak wpływają one na pracę urzędu i świadczenie usług. Jak więc mogą to robić dobrze...

Zobacz również:

Platforma ePUAP nie pomaga

Widać to chociażby na przykładzie systemów do zarządzania dokumentami, które posiada 50% przebadanych urzędów, a druga połowa zamierza je wdrożyć najpóźniej w roku 2011. Brak spójnej polityki powoduje jednak, że systemy wdrażane przez różne urzędy mogą się komunikować ze sobą w bardzo ograniczonym zakresie. W tym zakresie nie wiele pomaga ePUAP. Bo choć większość urzędów jest zintegrowana z tą platformą i ma na niej skrzynkę podawczą, to praktyczne wykorzystanie wynikających z tego funkcjonalności w zasadzie nie istnieje. Urzędy przyznają, że rzadko świadczą usługi złożone na platformie ePUAP.

Smutny raport MSWiA o informatyzacji polskich urzędów

W wielu przypadkach problemy z wdrożeniem lub wykorzystywaniem systemów IT mają charakter organizacyjny. Tak jest np. z narzędziami GIS. Posiada je ponownie prawie 50% urzędów. Najczęściej jednak wymienianymi przeszkodami w ich wykorzystaniu są braki odpowiednich procedur udostępniania danych przestrzennych (71%), brak standaryzacji posiadanych danych (65%) i brak samych danych (65%) Jak pokazuje raport, braki widać zresztą na wielu frontach. Ponad połowa (59%) przebadanych urzędów nie posiada planu udostępniania usług przez Internet, a 40% urzędów, które posiadają taką możliwość nie informuje obywateli, że mogą załatwiać sprawy urzędowe zdalnie.


TOP 200