Skuteczna automatyzacja procesów biznesowych nie może być automatyczna

RPA&AI Tech Forum odbyło się 24 lutego formule online. Dyskutowano o automatyzacji procesów biznesowych w polskich organizacjach dzięki zastosowaniu rozwiązań RPA w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Publiczność mogła poznać historie wdrożeń zakończonych sukcesem i porozmawiać z ekspertami w strefach partnerskich

Skuteczna automatyzacja procesów biznesowych nie może być automatyczna

Rewolucja cyfrowa jest najszybciej przebiegającą transformacją w dziejach świata, nie przesadzimy zbytnio, porównując zakres zmian zaszłych w czasie pandemii to zachodzących niegdyś przez stulecie.

Transformacja cyfrowa jest jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych politycznych Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

Kilka lat temu koncepcja cyfrowej transformacji została rozszerzona z fabryk (gdzie fizyczne roboty odciążały ludzi) o cyfryzację procesów operacyjnych i biznesowych. Tym samym mówimy o cyfryzacji usług, zwłaszcza w branżach finansowej, bankowej, ubezpieczeń, marketingu, księgowości, logistyki, mediach czy administracji (także publicznej). Procesy o dużym potencjale robotyzacji to np. naliczanie pensji, premii, urlopów, rozliczanie delegacji, przeszukiwanie CV kandydatów, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, drukowanie rysunków technicznych, obsługa umów i zamówień, wystawianie faktur, rozliczanie dokumentów. Robotyzacja i automatyzacja pozwalają uwolnić zasoby ludzkie, czyli prawdziwą inteligencję i kreatywność. Każda firma zmaga się z problemem utrzymania zdolnych, wartościowych pracowników. Remedium jest robotyzacja, automatyzowanie powtarzalnej pracy.

Czym właściwie jest RPA?

Obecnie osią cyfrowej transformacji w każdej organizacji jest automatyzacja procesów biznesowych, ponieważ pociąga za sobą optymalizację procesów, a konsekwencji umożliwia zdystansowanie konkurencji. Wdrażanie zaawansowanych technologii przekształca modele biznesowe organizacji, ich produkty, procesy i struktury organizacyjne. Przykładem możliwości automatyzacji procesów biznesowych jest ich robotyzacja przy wykorzystaniu technologii RPA Robotic Process Automation). Jest to wyłaniająca się technologia, polegająca na tym, że robot programowy (wirtualny robot, bot, robot software’owy, cyfrowy pracownik) naśladuje czynności wykonywane przez ludzi w graficznym interfejsie użytkownika aplikacji i automatyzuje ich wykonywanie. RPA to najszybciej rozwijający się segment oprogramowania na świecie. Prognozy przewidują, że do 2025 roku wartość rynku usług RPA, wzrośnie trzykrotnie, osiągając poziom 5900 mld USD.

Wdrożenie rozwiązań RPA nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących systemach informatycznych (w szczególności w ich interfejsach), ani przebudowy już działających w firmie procesów, ponieważ narzędzia RPA działają na poziomie interfejsu użytkownika GUI (Graphical User Interface), tak jak robią to operatorzy – ludzie. Coraz częściej rozwiązania klasy RPA wyposażane są w wybrane mechanizmy sztucznej inteligencji i możliwości uczenia maszynowego - nazwano je RPA II.

Doskonale określił to Maciej Natorski, „RPA to działanie back office, kttórego efekt bardzo widać od frontu”.

O tym, że procesy mapowane w RPA muszą być efektywne i aktualne mówił Radosław Majer z Webcoon. Przypomniał, że automatyzacja zadań jest czymś innymi niż automatyzacja procesów. Podkreślał, że RPA ma obgromne przewagi chociażby w zakresie integracji pomiędzy systemami, nawet jeżeli jeden z nich nie ma API. Do cyfrowej transformacji należy bowiem podejść z zaplanowaą strategią, mieć odpowiedni zestaw narzędzi i być gotowym tak sprzętowo, jak i organizacyjnie. Firmy napotykają na opór pracowników przed zmianą i brak zrozumienia technnologii. Kluczowa jest kwestia komunikacji, warto też wyznaczyć lidera zmiany, który ją wprowadzi. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry i bez wsparcia kadry zarządzającej żadna zmiana się nie uda. Ludzie boją się utraty pracy wskutek wdrożenia RPA, zwiększenia obowiązków ponad siły, lekceważenia, managerowie – spadku pozycji w związku ze zmniejszeniem liczebności zespołów (bo przecież wirtualnego robota nawet nie widać). Należy położyć punk ciężkości na efektywność zespołu, nie jego wielkość.

RPA – gotowi… start!

Co z firmami, które nie mają żadnego doświadczenia w zakresie cyfryzacji? Od czego ją zacząć, żeby dokończyć wdrożenie i żeby przyniosło korzyści? Według Krzysztofa Sikory, analityka Robotyzacji Procesów z firmy Mindbox, dużo lepiej rozwija się automatyzacja w organizacjach, które przystąpiły do tego typu projektów w oparciu o powtarzalny scenariusz. Małym nakładem sił i środków zaczęły automatyzować mały proces, zamiast zastanawiać się nad globalnym wdrożeniem, optymalizacją procesów, budową zespołu, analizą korzyści. Innymi słowy, warto skorzystać z cudzego doświadczenia, oprzeć się niejako na podręczniku – ponieważ każdą zmianę trzeba bezwzględnie zaplanować krok po kroku.

Potrzeba - proces - automatyzacja

Dzisiaj w każdej branży i w każdym obszarze w firmie jest miejsce na roboty. Mądrze przeprowadzona automatyzacja to początek oszczędności i wzrostu przychodów. Jak uczynić robotyzację wydajną? O efektywności inwestycji w robotyzację mówili Artur Kuraś, Dyrektor Operacyjny, Amnis Code oraz Przemysław Lewicki, Product Owner SAIO, Head of Robotics, ING Bank Śląski. Na przykładach pokazywali, że zatrudnienie robota w firmie to świetny biznes. Radzili, jak fachowo administrować robotami, aby osiągnąć najszybszy i najbardziej atrakcyjny ROI. Na potrzeby rad nadzorczych omówli, jak łatwo uzyskać dowody jakości i efektywności robotyzacji procesów.

Obecnie obowiązuje ulga na robotyzację (pisaliśmy o tym tutaj).

Partnerem generalnym wydarzenia była firma Webcoon, strategicznymi AmnisCode i SAIO, zaś merytorcznym MindBox.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200