Siła w informacji

Mimo ograniczeń budżetowych, policja w 2003 r. odda do użytku kilka dużych systemów informatycznych. Pierwszy powstał na potrzeby Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.

Mimo ograniczeń budżetowych, policja w 2003 r. odda do użytku kilka dużych systemów informatycznych. Pierwszy powstał na potrzeby Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.

Siła w informacji

Zbigniew Chwaliński, zastępca Komendanta Głównego Policji

Na początku stycznia br. w Komendzie Głównej Policji uruchomiono Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK). Jednostka o statusie biura centralnego zarządza ogólnopolskim systemem , który - zgodnie z Ustawą o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych - ma pełnić rolę centralnego rejestru danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa, prowadzonych śledztwach oraz przedmiotach związanych z działalnością przestępczą. System, który będzie zasilany informacjami z policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, inspektoratów celnych, urzędów skarbowych, ZUS, służby więziennej, Komisji Nadzoru Bankowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zbudowano w trzy miesiące. Projekt zrealizował Hewlett-Packard wraz z firmami Oracle, Softbank i Malkom. Koszt wyniósł 36 mln zł.

Policyjny rdzeń

KCIK - udostępniając w jednym miejscu informacje pochodzące z różnych źródeł - ma skrócić czas niezbędny do dotarcia do nich oraz zwiększyć możliwości współpracy i koordynacji działania różnych instytucji.

"Planowano stworzenie nowej instytucji, która zarządzałaby systemem informacyjnym. Koncepcja ta - ze względu na wysokie koszty - szybko została odrzucona. Zdecydowana większość informacji trafiających do systemu będzie pochodzić z Krajowego Systemu Informacji Policji i dlatego KCIK działa przy Komendzie Głównej" - opowiada nadinspektor Zbigniew Chwaliński, zastępca komendanta głównego policji. Ze wstępnych szacunków wynika, że rocznie w systemie będzie się pojawiać ok. 2 mln nowych informacji. Ponad 90% ma pochodzić z policji. Na potrzeby KCIK ma wystarczyć macierz HP StorageWorks Disk Array XP1024 o pojemności 2 TB. Choć będą funkcjonować dwie wirtualne bazy danych - na potrzeby KSIP i KCIK - zdecydowana większość informacji gromadzonych w KCIK fizycznie będzie się znajdować w bazach KSIP. Platformę sprzętową stanowią dwa serwery HP Superdome współpracujące z bazą danych Oracle.

Bezpieczna poczta

Dane wprowadza się do systemu, wypełniając formularz. Osoby chcące uzyskać informacje z systemu składają zapytanie, wysyłając list elektroniczny. List trafia jednocześnie do KCIK i do tzw. właściciela informacji, czyli instytucji, która ją wprowadziła.

"Ustawa określa, iż w pewnych okolicznościach KCIK nie może ujawnić informacji, jeśli wiązałoby się to z ujawnieniem jej źródła. Oprogramowanie musi rozstrzygać, czy można udzielić odpowiedzi na zapytanie czy też nie" - mówi Zbigniew Chwaliński. Uzyskiwanie informacji z systemu odbywa się drogą elektroniczną bez ingerencji człowieka. W nielicznych przypadkach, np. zapytania składanego przez przedstawicieli innych państw, odpowiedzi będą dostarczane w formie papierowej.

Wyjątkowy nacisk położono na funkcje bezpieczeństwa systemu. Cała transmisja jest szyfrowana. Na potrzeby rozwiązania zastosowano podsystem zabezpieczający poufność danych. Jego podstawą jest - działająca z wykorzystaniem systemu HP-UX 11 - platforma VirtualVault, obsługująca mechanizmy kontroli dostępu i autoryzacji. Część stosowanych rozwiązań była objęta embargiem handlowym rządu USA. Policja musiała starać się o specjalne pozwolenia.

Czekając na Schengen

Do 1 lipca 2003 r. zostanie uruchomiony Krajowy System Informatyczny (KSI) stanowiący kolejny moduł systemu składającego się obecnie z KCIK i KSIP. Będzie gromadził informacje o azylantach, osobach ubiegających się o pobyt w Polsce, a także osobach, które nie mogą przekraczać granic Polski i Unii Europejskiej. W perspektywie trzech lat system ma zostać włączony do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). "Wkrótce zostanie rozpisany przetarg na wykonanie KSI" - zapowiada Zbigniew Chwaliński.

W ciągu najbliższych miesięcy będzie zakończony projekt wyposażania komisariatów w sprzęt komputerowy niezbędny do korzystania przez pracujących tam policjantów z KSIP. Zakup sprzętu to jednak tylko połowa sukcesu. "Do komisariatów trzeba jeszcze doprowadzić łączność. Obecnie łącza telefonicznie w części komisariatów nie pozwalają na komunikację z KSIP" - mówi Zbigniew Chwaliński. "Chcemy jednak, by do końca 2003 r. nie było komisariatu, który nie posiada dostępu do tego systemu" - dodaje. Docelowo takie stanowiska komputerowe mają znaleźć się także we wszystkich posterunkach policji, których liczba stale wzrasta (obecnie jest ich ok. 200).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200