Sieci zarządzane programowo

Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych do tej pory w małym stopniu dotyczył sieci. Tradycyjna architektura stała się ich ciężarem i barierą dla rozwoju innowacji. Koncepcja Software Defined Network ma szansę to zmienić.

Podstawową przyczyną ograniczeń w rozwoju sieci są przełączniki, routery i inne urządzenia, które stają się coraz bardziej złożone. To skutek obsługi zwiększającej się liczby protokołów, wprowadzania nowych funkcji oraz stosowania zamkniętych, zastrzeżonych interfejsów. W takim otoczeniu operatorom sieci, niezależnym deweloperom, a nawet samym producentom sprzętu sieciowego trudno jest wprowadzać innowacje.

Poza tym sieci są trudne w optymalizacji, co komplikuje uzyskanie zwrotu zainwestowanych w nie środków, np. poprzez wprowadzanie nowych usług dla klientów w przypadku operatorów sieciowych. Jednocześnie nie da się wystarczająco szybko ograniczać kosztów kapitałowych, a koszty operacyjne związane z utrzymaniem sieci stale rosną. Jest też wiele problemów z bezpieczeństwem, wydajnością, zarządzaniem czy mobilnością, które wciąż nie zostały w pełni rozwiązane.

W końcu nadchodzą zmiany

Panaceum na te dolegliwości ma być SDN – Sofware Defined Network, czyli sieć zarządzana programowo, inaczej sieć zwirtualizowana. Technologia ta ma sprawić, że programowanie sieci stanie się nieporównywalnie łatwiejsze niż dotychczas. Będą się tym mogli zająć nawet zwykli programiści, tworząc aplikacje działające pod kontrolą powszechnie używanych systemów operacyjnych. Wprowadzanie nowych funkcji będzie bardziej zautomatyzowane, szybsze i mniej podatne na wystąpienie błędów. W sprzedaży jest już kilkadziesiąt produktów związanych z technologią SDN. Branżowi analitycy szacują, że ten rynek w 2013 r. był wart ok. 1,5 mld USD, aby już w 2018 r. osiągnąć niebotyczną wartość 35 mld USD. Szybki wzrost sprawia, że SDN przyciąga inwestycje typu venture capital oraz skłania do przejęć mniejszych graczy przez duże korporacje.

Dzięki SDN operator sieci czy zewnętrzny dostawca może wdrażać nowe usługi bądź dostosowywać sieć z wykorzystaniem prostego oprogramowania, sterującego pracą urządzeń sieciowych. Przełożeniem poleceń aplikacji na konfigurację poszczególnych urządzeń sieciowych zajmuje się tzw. kontroler SDN.

Kluczowe atrybuty Software Defined Network to:

• separacja warstwy kontrolnej od warstwy danych;

• ujednolicony, niezależny od producentów interfejs (OpenFlow) między warstwą kontrolną i warstwą danych;

• centralny punkt przejmujący zadania kontrolne i oferujący interfejs programistyczny (kontroler);

• segmentacja i wirtualizacja sieci.

Dobrodziejstwa SDN

Jest kilka powodów, dla których biznes powinien zainteresować się technologią sieci sterowanych programowo. Choć trzeba od razu podkreślić, że jest jeszcze za wcześnie, aby dało się precyzyjnie określić stopę zwrotu (ROI) z takiej inwestycji. Na razie wszelkie kalkulacje mogą opierać się jedynie na teoretycznych założeniach. Warto jednak trzymać rękę na pulsie, ponieważ SDN raczej nie stanie się przemijającą modą, jak było np. z green IT.

Większość ekspertów dostrzega szereg korzyści płynących z zastosowania tej technologii. Jedną z najczęściej wymienianych jest szybkość i elastyczność wdrażania nowych usług. Konfigurację nowej usługi w sieci sterowanej programowo można przyrównać do prostego procesu tworzenia nowej maszyny wirtualnej. SDN oferuje bowiem wiele zalet znanych z zarządzania środowiskiem wirtualnych serwerów.

Wirtualizacja i separacja

Często wymienianą cechą jest elastyczność sieci i możliwość kompleksowego zarządzania środowiskiem. Pod pojęciem elastyczności rozumie się szereg różnych usprawnień. Segmentacja i wirtualizacja sieci umożliwiają tworzenie odizolowanego środowiska, co ułatwia eksperymentowanie z nowymi mechanizmami bez zakłócania działania produkcyjnej części sieci. Podobnie jak w przypadku wirtualizacji serwerów, zwiększa się również poziom wykorzystania zasobów sieciowych. Jest to widoczne szczególnie w przypadku operatorów sieciowych, którzy mogą na tej samej infrastrukturze obsługiwać wielu klientów, zapewniając im jednocześnie odpowiednią separację ruchu. Ponadto wirtualizacja sieci daje pewną dowolność w wyborze samego kontrolera SDN. Ponieważ komunikacja między kontrolerem a urządzeniami sieciowymi ma się odbywać z wykorzystaniem standardowego protokołu, zmiana kontrolera powinna być stosunkowo prosta. To pozwala uniknąć sytuacji nadmiernego uzależnienia od jednego producenta.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200