Sieci pamięci masowych (V): Rozwiązania firmowe

Wszystkimi produktami SAN firmy IBM można zarządzać używając narzędzi linii Tivoli. Wykorzystując przełącznik, można środowisko SAN tak skonfigurować, że każdy serwer lub dowolne urządzenie Fibre Channel będzie się logować do innego urządzenia pamięci masowej i ustanawiać z nim dedykowane połączenie.

Ale IBM nie ogranicza się tylko do środowisk lokalnych. Firma wprowadza na rynek most WAN, który pozwala konfigurować aplikacje ustanawiające połączenia rozległe, dzięki którym można odzyskiwać zdalne systemy po awariach i tworzyć zdalne stacje dysków, pracujące w trybie zapisu lustrzanego. Most WAN może buforować dane odbierane z sieci Fibre Channel SAN i następnie kierować je do wolniej pracujących połączeń linii WAN. W czasie tej operacji most dokonuje konwersji danych, zamieniając format Fibre Channel na format Frame Relay lub ATM.

Słów kilka o narzędziach linii Tivoli, służących do zarządzania środowiskami SAN. Narzędzia te monitorują pracę sieci SAN, identyfikując w nich wąskie garda i uszkodzenia. Program bada, czy serwer dołączony do udostępnionego urządzenia pracuje poprawnie, i jeśli tylko stwierdzi, że serwer szwankuje, to zamyka go (logicznie), tak aby pozostała część sieci SAN pracowała bez zakłóceń.

Co do przyszłości, to IBM pracuje też intensywnie nad tym, aby wprowadzić architekturą Future I/O do pamięci masowych. Obecnie serwery PC produkowane przez IBM (linia Netfinity) czy też serwery firmy Compaq (linia ProLiant) mają architekturę współużytkowanych magistral danych (PCI), które mogą przesyłać dane z maksymalną szybkością 532 MB/s. Jest to zbyt mała szybkość i w serwerach takich dochodzi często do przeciążeń.

Dla porównania, architektura Future I/O wykorzystuje wewnętrzne układy przełączające, dzięki którym dane mogą być przesyłane przez wiele różnych ścieżek. Nie dochodzi wtedy prawie wcale do zjawiska przeciążenia magistrali danych, nie mówiąc już o tym, że w razie awarii jednej ścieżki dane są kierowane do innej. Stąd duża odporność na awarie. W pierwszej wersji magistrala danych oparta na architekturze Future I/O będzie pracować z szybkością 2,5 GB/s. IBM planuje ściśle zintegrować dwie technologie, wprowadzając na rynek w 2000 r. wiele nowych produktów linii Fibre Channel/Future I/O.

Możliwe są różne scenariusze. W jednym z nich użytkownicy będą mieli do dyspozycji ośmioprocesorowe serwery Netfinity, które można łączyć w klaster, używając przełącznika SP Netfinity. Dwa lub więcej serwerów będzie dysponować specjalnym układem scalonym PowerPC, który pełni rolę kontrolera pamięci i zawiaduje całą komunikacją z siecią SAN.

Serwer przetwarzałby pakiety zgodnie ze specyfikacją IP wersja 6, zagnieżdżając je w ramkach Fibre Channel, zanim zostaną wysłane do stacji pamięci masowych RAID lub innych stacji pamięci masowych.

IBM pracuje też nad specjalną bramą, w której wszystkie pakiety IP byłyby od razu konwertowane na format stosowany przez protokoły Fibre Channel lub SCSI i kierowane w tej postaci do urządzeń SAN.

W przyszłości aplikacje oparte na technologii Future I/O i protokole IPv6, oferowane przez IBM, pozwolą użytkownikom eksploatować stacje pamięci masowej, zarządzając nimi przez Internet. Odległości nie będą wtedy odgrywać żadnej roli. Przypomnijmy, że dzisiaj produkty Fibre Channel mogą być od siebie oddalone o ok. 10 km.

IBM ma już w swojej ofercie podstawowy router dla sieci SAN, pełniący rolę bramy sprzęgającej protokoły SCSI i Fibre Channel. SAN Data Gateway Router, bo o tym urządzeniu mowa, można dołączyć do węzła sieci wyposażonego w adapter Fibre Channel lub bezpośrednio do sieci Fibre Channel. IBM odsprzedaje te urządzenia w ramach porozumienia OEM z firmą Pathlight Technology, która specjalizuje się w sieciach SAN. Tak więc, oprócz przełączników i hubów przeznaczonych dla sieci SAN, IBM oferuje teraz też router. Produkt ten powinien zainteresować szczególnie tych użytkowników, którzy eksploatują już urządzenia standardu SSCI i chcą wdrożyć sieć SAN, tworząc heterogeniczne środowisko oparte na technologiach SCSI i Fibre Channel.

Router SAN Data Gateway Router jest wyposażony w dwa porty Ultra SCSI i jeden port Fibre Channel pracujący z szybkością 100 Mb/s. Od strony serwera router można podłączyć do serwera Windows NT wyposażonego w port Fibre Channel, np. do serwera Netfinity (IBM), w którym można zastosować takie rozwiązanie. Od strony SCSI router można podłączać do urządzeń taśmowych, np. do stacji pamięci taśmowej linii Magstar (IBM) czy do stacji 3502 DLT. Cena katalogowa routera - 6675 USD.


TOP 200