Serwer własny, ale usługi mieszane

Większość małych i średnich przedsiębiorstw utrzymuje własne serwery, jednak coraz więcej usług serwerowych kupowanych jest u zewnętrznych dostawców. Nowo powstające firmy wybierają często model całkowicie usługowy.

Małe serwerownie jeszcze długo będą utrzymywane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Mimo coraz powszechniejszej oferty centrów danych, firm hostingowych i rozwiązań w chmurze mniejsze firmy dość ostrożnie podchodzą do usług serwerowych poza swoją siedzibą.

W polskim sektorze MŚP ilość kupowanych serwerów nie spada. W roku 2012 i 2013 dostawcy odnotowali nawet 15 procentowa zwyżkę sprzedaży. Przedsiębiorstwa najczęściej kupują serwery tower, czyli w obudowie typu wieża. Ceny serwerów w takiej obudowie nie różnią się w zasadzie od cen standardowego komputera. Często kupowane są także podstawowe modele serwerów do montażu w szafach stelażowych. Własny serwer wciąż uważany jest za niezbędny w firmie. Potwierdza to raport GTS "Serwer w firmie 2013. Własne serwery a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP ". Panuje przekonanie, że serwer znajdujący się na miejscu jest bezpieczniejszy i łatwiej dostępny niż ulokowany w zewnętrznej, niezależnej instytucji. Największą korzyścią związaną z posiadaniem własnego serwera w firmie jest bezpieczeństwo danych, poczucie, że wszelkie wrażliwe informacje są pod kontrolą bo pozostają w przedsiębiorstwie. Dodatkowym walorem jest też w ocenie przedsiębiorców szybszy czas reakcji na ewentualną awarię w przypadku, gdy serwer jest w firmie, a nie u zewnętrznego usługodawcy.. Istnieje również prosty aspekt ekonomiczno-praktyczny nie korzystania z outsourcingu IT: 43 proc. ankietowanych mówiło wprost, że ich firmy mają za mało serwerów, aby decydować się na centrum danych.

Zobacz również:

  • HPE wzbogaca ofertę software-defined storage
  • Tradycja i nowoczesność - połączenie klasycznych notatek ze światem cyfrowym

MŚP, posiadające własne serwery utrzymują na nich kopie zapasowe, krytyczne aplikacje wewnętrzne, dane poufne czy wspólną przestrzeń dyskową dla pracowników firmy.

Usługami jakie z całą pewnością powinny w firmie pozostać są usługi katalogowe.

Usługa katalogowa zapewnia administratorom jeden, logiczny i precyzyjny sposób opisu wszystkich urządzeń i usług sieciowych oraz hierarchicznie organizuje zasoby sieciowe (takie jak: użytkowników, drukarki, zespoły robocze, aplikacje, woluminy, serwery plików, serwery baz danych, obiekty itp.) na drzewie katalogowym. Usługi katalogowe w chmurze są bowiem zbyt kłopotliwe i zbyt kosztowne.

W firmie dobrze by pozostały oprócz usług katalogowych także narzędzia uwierzytelnienia; bazy danych o szczególnym znaczeniu dla firmy; aplikacje krytyczne, które trudno byłoby migrować do środowiska usługowego; aplikacje o dużym zapotrzebowaniu na zasoby (migracja do chmury może być nieopłacalna), aplikacje połączone z różnymi zasobami lokalnymi lub z użytkowanym sprzętem. Jedno jest pewne jeden serwer w firmie nadal będzie niezbędny

Własny nie znaczy najtańszy

Własna serwerownia nie jest wcale tak niskokosztowym rozwiązaniem. Firma kupuje sprzęt, który ma służyć długo – jest więc powyżej jej obecnych potrzeb, co zazwyczaj oznacza wyższą cenę. Ponoszone są także koszty utrzymania. Serwery powinny działać w trybie ciągłym, trzeba więc zapewnić im pracę bez przestojów związanych np. z przerwą w zasilaniu A to oznacza dodatkowe wydatki obejmujące także zakup UPS (zasilacza awaryjnego), zapewnienie właściwej wentylacji i systemu gaśniczego. Dobrze jest też zainstalować alarm i monitoring. To wszystko podwyższa koszt stworzenia małej serwerowni do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dodatkowo co miesiąc trzeba także opłacać rachunki za energie i wykupione usługi. Pomimo to 20 proc. firm z sektora MŚP uważa, że koszty posiadania własnych serwerów są niższe niż w przypadku usług zewnętrznych. Wygląda na to, że nie są one właściwie szacowane., gdyż według GTS 29 proc. przedsiębiorstw, które podjęły decyzję o outsourcingu serwerów, mówi o… realnym obniżeniu kosztów. Skąd taka rozbieżność? Być może powodem jest nie uwzględnianie wszystkich elementów generujących koszty związane z własnymi usługami IT w firmie. Przeprowadzenie audytu kosztów związanych z obsługą czy to strony www, serwera pocztowego czy dedykowanego dla innych rozwiązań, uwzględniając zakup sprzętu, jego utrzymanie i etaty dla pracowników IT, może szybko pokazać, że w tej cenie można uzyskać usługę na zdecydowanie wyższym poziomie zlecając ją na zewnątrz.

Serwerowa hybryda

Dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie sprzętu w firmie połączone z usługą świadczoną przez zewnętrzny podmiot, dzięki czemu można uzyskać efektywność właściwą dla usług outsourcingu, a sprzęt nadal znajduje się w siedzibie. Decyzja o tym, które dane zostawić w firmie, a co oddać w outsourcing jest kwestią bardzo indywidualną i często wynika z polityki danego przedsiębiorstwa oraz specyfiki prowadzonej działalności.

są na zewnątrz. Z całą pewnością hosting www oraz poczta elektroniczna – czyli podstawowe dla firm usługi powinny być jako pierwsze przenoszone do modelu usługowego. Zamiast utrzymywania kosztownego własnego serwera Exchange do podstawowej funkcjonalności pocztowej, o wiele taniej jest skorzystać z oferty zewnętrznego dostawcy.

Kolejne usługi jakie najczęściej kupowane są na zewnątrz to portal publikacji i narzędzia obiegu dokumentów; backup i disaster recovery (w tym np. rezerwowa lokalizacja); środowisko testowe do rozwoju aplikacji; zarządzanie aktualnością oprogramowania stacji roboczych; dystrybucja oprogramowania; telefonia internetowa; zarządzanie łączami internetowymi; kontrola połączeń sieciowych i klasyfikacja ruchu.

Wśród szefów IT w firmach panuje przekonanie, że systemy krytyczne dla funkcjonowania firmy raczej powinny być tworzone jako chmury prywatne i umieszczone we własnej serwerowni lub w serwerowni usługowej (ze względu na bezpieczeństwo), ale dla aplikacji generujących największe chwilowe lub okresowe obciążenie optymalnym modelem jest chmura publiczna, oczywiście jeśli nie stoi to w sprzeczności z pierwszym założeniem. Również tam, gdzie toczy się rozwój i testowanie aplikacji wykorzystanie chmury publicznej jest uzasadnione. - mówi Dariusz Wichniewicz dyrektor Działu Rozwoju Usług Telekomunikacyjnych w ATM.

Jednak sytuacja będzie się ewolucyjnie zmieniać. W związku z ofertami kolokacyjnymi coraz bardziej rozwiniętymi usługami chmurowymi dostępnymi także dla niewielkich firm staje się jasne, że mniej organizacji będzie potrzebować własnej serwerowni. Zwłaszcza nowo powstające firmy coraz częściej będą wybierać model w całości usługowy.

- Ze względu na oczywiste korzyści, coraz większym zainteresowaniem cieszą się serwery i środowiska chmurowe. Korzystają z nich w sektorze MŚP najczęściej nowe firmy, które nie są obarczone brzemieniem przyzwyczajenia do fizycznego sprzętu - jego posiadania i samodzielnego utrzymywania. Łatwiej jest im podjąć na starcie decyzję na rzecz usługowego modelu korzystania z serwerów. Jasny jest dla tych firm argument finansowy, który nie jest oczywisty w przypadku firmy znajdującej się na początku cyklu użytkowego właśnie zakupionych serwerów - mówi Jakub Bryła Kierownik Produktu, GTS Poland. Jak szacują analitycy już blisko 20 proc. firm nie korzysta z własnej infrastruktury serwerowej, a za 5-8 lat - proporcja ta się odwróci i tylko 20 proc. z nich będzie posiadać własne serwery.

Korzyści z posiadania własnych serwerów

- większe bezpieczeństwo danych - wszystko pozostaje w firmie - 48 proc.

- szybszy dostęp do danych - 42 proc.

- możliwość łatwej ingerencji w usługi (strona www, poczta, przestrzeń dyskowa itp.) - 24

- niższe koszty usługi niż w przypadku zewnętrznego centrum przetwarzania danych - 20 proc.

- brak ryzyka związanego z brakiem dostępu do serwera (np. z powodu awarii Internetu lub maszyny) - 19 proc.

- łatwiejsza rozbudowa infrastruktury serwerów - 18 proc.

- pełna kontrola nad serwerem, niezależność od dostawcy usługi - 17 proc.

- gwarancja stabilności działania systemów informatycznych (np. szybsze tempo usunięcia awarii) - 13 proc.

- inne - 6 proc.

Korzyści z tytułu outsourcingu

- wyższa jakość usług niż w przypadku własnego serwera (bezawaryjność, ciągłość pracy, wydajność, prędkość serwera) - 35 proc.

- obniżenie kosztów (np. zmniejszenie liczby etatów, brak konieczności utrzymywania serwera, itp.) - 29 proc.

- zmniejszenie nakładów czasu i pracy na obsługę serwera - 22 proc.

- korzyści marketingowe (profesjonalny wizerunek firmy, stały dostęp do serwera dla klientów - 13 proc.

- zwiększenie komfortu pracy (wygoda, świadomość, ze serwerami zajmują się profesjonaliści) - 10 proc.

- świadomość wsparcia ze strony profesjonalistów - 2 proc.

- inne - 3 proc.

(źródło: badanie GTS Serwer w firmie 2013,Własne serwery a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP)

Marcin Bogusz - pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zaawansowanych Technologii, program partnerski Actina w Action SA.

Szacujemy że małe i średnie firmy w 2012-13 kupiły ok. 15-20 proc. więcej serwerów niż w latach poprzednich, wynika to ze wzrostu świadomości, że dane cyfrowe są częścią kapitału firmy, a przerwa w dostępie do systemów czy utrata danych powoduje często poważne straty. Dlatego nawet małe podmioty łatwiej przekonać do zakupu serwera, którego elementy oraz opieka serwisowa gwarantują ciągłość pracy. Drugim powodem jest to, że ceny podstawowych serwerów stały się bardziej przystępne. Nowo powstające firmy bardzo często wolą jednak wynająć usługę w zewnętrznym centrum danych zamiast budować własny system. Młodzi przedsiębiorcy również częściej korzystają z chmury (nowoczesność, dostęp z różnych miejsc i urządzeń). Na wynajem sprzętu czy usługi decydują się również podmioty, w których zachodzi konieczność wymiany starej infrastruktury, zwłaszcza jeśli opieką informatyczną zajmuje się firma zewnętrzna. Wyjątkiem są firmy ulokowane w miejscach gdzie łącze nie pozwala na płynne korzystanie z usług zdalnych. W przypadku przedsiębiorstw, które posiadają dział IT preferowany jest sprzęt własny w firmie, ewentualnie dzierżawa serwerów dedykowanych z zainstalowanymi własnymi aplikacjami.

Dariusz Wichniewicz - dyrektor Działu Rozwoju Usług Telekomunikacyjnych w ATM

Obecnie mamy do czynienia z coraz szerszą akceptacją rozwiązań opierających się na dzierżawie serwerów i systemów IT oferowanych przez operatorów usługowych centrów danych. Taką otwartość szczególnie widać wśród firm tworzących swój system informatyczny od zera, ale konserwatywne podejście firm, w których systemy IT pracują od wielu lat jest uzasadnione doświadczeniem — mają świadomość komplikacji i ograniczeń związanych ze zmianami w systemie IT. Model hybrydowy, czyli podział aplikacji pomiędzy chmurę prywatną i publiczną lub pomiędzy serwerownię własną i usługową pozwala na najbardziej precyzyjne wyważenie korzyści każdego z rozwiązań.- ale zawsze oznacza to konieczność przeanalizowania własnych potrzeb, przewidzenia przyszłego rozwoju, zaprojektowania nowego systemu IT i zaplanowania wdrożenia - nie każdy klient ma zasoby finansowe i organizacyjne i czas, by taki wzorcowy proces przeprowadzić.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200