SaaS: 9 faktów o oprogramowaniu jako usłudze

3. Jakie są koszty użytkowania oprogramowania w modelu SaaS

Opłaty za korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS naliczane są zazwyczaj w formie miesięcznego abonamentu, którego wysokość jest zależna od udostępnionej funkcjonalności systemu i liczby użytkowników. Najczęściej, poza abonamentem i kosztami dostępu do Internetu, przedsiębiorstwa nie ponoszą dodatkowych kosztów. Taki sposób finansowania odróżnia SaaS od typowego outsourcingu. Model SaaS umożliwia wypróbowanie oprogramowania przed jego wdrożeniem. Klienci nie są związani ani długoterminowymi umowami, ani nie muszą ponosić dodatkowych inwestycji. Podpisanie zaś takiego długoterminowego kontraktu wiąże się z konkretnymi zniżkami finansowymi. Oprogramowanie dostarczane w formie usługi jest również doskonałym rozwiązaniem dla organizacji, w których obciążenie systemów IT zależy od sezonowości działalności.

4. Jakiego rodzaju aplikacje są najczęściej oferowane w modelu SaaS?

Druga faza rozwoju SaaS, w której obecnie znajduje się rynek, polega na zawieraniu długofalowych umów z kierownictwem organizacji i dostarczaniu bardziej rozbudowanych rozwiązań. Dostawcy SaaS często współpracują także z samymi użytkownikami albo odpowiednimi służbami informatycznymi, aby wspólnie wypracować odpowiedni stopień integracji z istniejącym środowiskiem IT.

W formie usługi oferowany jest dostęp do różnego rodzaju aplikacji biznesowych. Najczęściej są to systemy CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), PSA (Product Services Automation), aplikacje finansowe, specjalistyczne pakiety biurowe oraz systemy ERP (Enterprise Resource Planning) i MRP (Manufacturing Resource Planning). Do grona największych dostawców oprogramowania w tej formie należą m.in. Salesforce.com, Concur Technologies, Taleo, NetSuite i SAP. Jednocześnie wśród dostawców SaaS obserwowany jest trend dostarczania kompletnych rozwiązań. Mogą one zostać dokładnie dopasowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw, a jako takie będą w pełni zaspokajać potrzeby biznesu w zakresie programowej warstwy środowiska IT.

Zobacz również:

  • IaaS, PaaS, SaaS - nowoczesne usługi chmurowe na miarę cyfrowej transformacji

5. Jakiej wielkości organizacje mogą najbardziej skorzystać na architekturze SaaS?

Popularność SaaS wzrasta szczególnie w sektorze MSP. Dzieje się tak, ponieważ daje ona małym firmom dostęp do specjalistycznych funkcjonalności dostępnych wcześniej wyłącznie dla największych organizacji. Brak konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych jest największą zaletą dla firm MSP. Wraz ze wzrostem zaufania do takiej postaci outsourcingu, do SaaS przekonają się również i większe przedsiębiorstwa, wśród których coraz powszechniej widoczny jest trend wydzielania określonych elementów całej organizacji poza jej granice w celu redukcji kosztów funkcjonowania.

6. Jak dojrzałe są usługi SaaS?

Eksperci dzielą rozwój usług SaaS na trzy fazy. W pierwszej z nich, pojedyncze aplikacje dostępne w tym modelu były sprzedawane bezpośrednio ich użytkownikom, często bez ingerencji lub nawet wiedzy ze strony działów IT. Druga faza, w której obecnie znajduje się rynek SaaS, polega na zawieraniu długofalowych umów z kierownictwem organizacji i dostarczaniu bardziej rozbudowanych rozwiązań. Poza tym dostawcy SaaS często współpracują z samymi użytkownikami albo odpowiednimi służbami informatycznymi, aby wspólnie wypracować odpowiedni stopień integracji z istniejącym środowiskiem IT oraz zapewnić pełną zgodność aplikacji np. z firmową polityką bezpieczeństwa.

W kolejnym etapie, w ciągu kilku najbliższych lat, prawdopodobny jest dynamiczny wzrost funkcjonalności aplikacji SaaS, spowodowany rozwojem technologii internetowych. Ta faza rozwoju rynku zakłada również pełną integrację rozwiązań dostarczanych jako SaaS, z systemami klientów. Inny obserwowany trend rynkowy zakłada integrację aplikacji różnych dostawców SaaS i oferowanie ich jako rozwiązań funkcjonujących na jednej platformie.


TOP 200