SQL Server 2005. W drodze na górną półkę

Nowe narzędzia i nowe możliwości lepiej przystosowują SQL Server do pracy w systemach mission-critical.

Nowe narzędzia i nowe możliwości lepiej przystosowują SQL Server do pracy w systemach mission-critical.

SQL Server 2000 często zarzucano brak pewnych mechanizmów "z górnej półki". Z drugiej strony, nie każda firma ich potrzebuje i wiele przedsiębiorstw, dużych i małych, od lat wykorzystuje w swoim biznesie SQL Server.

Nikt jednak nie zaprzecza, że SQL Server zawsze ustępował Oracle Database pod względem pełnego zestawu cech niezbędnych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie wysokiej dyspozycyjności i odtwarzania po katastrofie.

Oracle - z mechanizmami takimi jak reindeksowanie online, odtwarzanie wykorzystujące fotografie stanu oraz obchodzenie uszkodzeń - spełnia wymagania mission-critical: operowania w trybie "24/7".

SQL Server nie spełniał warunku "0% utraty danych" bez wspomagania przez produkty dostawców niezależnych. Dla użytkowników, którzy nie potrzebowali aż takiego poziomu zabezpieczeń, SQL Server oferował jednak solidną bazę danych, z relatywnie niskimi opłatami licencyjnymi. Nadal jednak czas wyłączania bazy danych z powodu konieczności wykonania prac konserwacyjnych był istotnym niedostatkiem.

Tak było do niedawna. Po trwających pięć lat przeróbkach SQL Server 2005 nie tylko usuwa niedostatki swojego poprzednika w zakresie wysokiej dyspozycyjności i odtwarzania po katastrofie, ale zawiera również ulepszenia prawie we wszystkich dziedzinach.

Zadania zarządzania zostały uproszczone, a monitorowanie i diagnostykę rozbudowano. Bezpieczeństwo poprawiają domyślne ustawienia konfiguracyjne, szyfrowanie danych i inne nowe mechanizmy. W pełni zintegrowano i udoskonalono Analysis Services, Reporting Services i Data Mining.

SQL Server 2005. W drodze na górną półkę

Kreator importu i eksportu danych

Data Transformation Services (DTS) zostały napisane od nowa i pojawiły się jako silniejsze i bardziej elastyczne SQL Server Integration Services (SSIS). Integracja z Visual Studio i .Net/CLR otwiera "wnętrze" SQL Server dla projektantów .Net, a .Net dla projektantów SQL, co oznacza, że platforma .Net może być teraz wykorzystana do tworzenia procedur przechowywanych w bazie danych, przepływów danych i transformacji, inteligencji biznesowej i innych.

SQL Server 2005 zapewnia również lepszą wydajność. Można to wywnioskować na podstawie takich cech, jak możliwość partycjonowania bazy danych w celu zrównoważenia obciążeń. Microsoft wykonał spory wysiłek poprawiając zarządzanie pamięcią i strategię indeksowania oraz optymalizację kwerend.

Przyswojenie wielu zmian w SQL Server 2005 zabierze jednak trochę czasu projektantom i administratorom oswojonym z wcześniejszą wersją. Jedna z kluczowych cech wysokiej dostępności - monitorowanie bazy danych - jest z praktycznych względów nadal w postaci "beta". Microsoft w dalszym ciągu dopracowuje tę funkcjonalność, zwłaszcza w zakresie integracji z innymi narzędziami SQL Server.

Wygląda na to, iż Microsoft zmniejszył lukę pomiędzy SQL Server i Oracle, co czyni z SQL Server poważnego kandydata do implementacji nawet bardzo dużych baz danych w najbardziej wymagających środowiskach.

Nowy sposób przemieszczania danych

SQL Server 2005. W drodze na górną półkę

Server Management Studio - wykonanie kwerendy

SSIS, przekonstruowany zestaw narzędzi do przenoszenia i manipulowania danymi, zapewnia nie tylko dużo lepszą wydajność, niezawodność i funkcjonalność niż jego poprzednik DTS, ale również oferuje wiele nowych, wbudowanych zadań, które zmniejszają zakres kodowania niezbędny do wykonania większości powszechnych operacji, takich jak składowanie bazy danych, reindeksowanie tablic baz danych i kontrola integralności. Co ważniejsze, SSIS całkowicie zmienia model stosowany przez DTS, dzieląc logicznie elementy konstrukcyjne na oddzielne komponenty przepływu sterowania i przepływu danych.

Kontenery sterowania przepływem (control flow) są graficzną reprezentacją operacji, które tradycyjnie oznaczały konieczność napisania przez programistów dziesiątek wierszy kodu oraz poświęcenia wielu godzin na odpluskwianie i uruchamianie. Niektórych z tych operacji, możliwych do wykonania z nowymi kontenerami (a mianowicie: Sequence, For Loop i Foreach), praktycznie nie można było wykonać z pomocą DTS.

SSIS poszerza swój zasięg na różne platformy i to nie tylko na różne bazy danych. DTS zapewniał np. ograniczony wgląd w OLAP i praktycznie żaden w eksplorację danych (data mining). Natomiast w SSIS obie te funkcjonalności są obsługiwane w sposób naturalny, co oznacza możliwość uruchamiania kwerend związanych z eksploracją danych i środowiskiem OLAP oraz wysyłania danych w dowolne miejsca, nawet do Reporting Services. W praktyce SSIS funkcjonuje jako pomost pomiędzy SSAS a SQL Server Reporting Services (SSRS) i dowolnym innym źródłem danych, zgodnym z ODBC.

Konfigurowanie pakietu jest kolejnym obszarem ulepszeń. Pozwala na definiowanie poszczególnych elementów pakietu - lokalizacji plików, połączeń baz danych, specjalnych logowań itp., wczytywanych ze źródła zewnętrznego (takiego jak pliki XML), i stosowanie w już pracującym pakiecie (run time). Funkcje te pozwalają na wdrożenie pakietów bardzo szybko, ponieważ nie ma potrzeby wprowadzania zmian przy przejściu z jednego systemu na inny - po prostu zmienia się dynamicznie elementy konfiguracji i pakiet może pracować na nowym serwerze.

Integracja z platformą .Net uwalnia SSIS od zależności charakterystycznych dla DTS, takich jak ograniczenia VBscript, i daje programistom dużo bogatsze narzędzie w postaci VB.net. Z tego powodu manipulacje na plikach i łańcuchach, operacje matematyczne i wywołania Win32 są dużo łatwiejsze i szybsze.

Jak można się spodziewać, zwiększone możliwości i elastyczność SSIS to również zwiększona złożoność. Krzywa nabywania wiedzy o SSIS może nie być zachęcająca, ale po jej uzyskaniu można zmienić sposób postrzegania danych w całej organizacji.

Systemy, które wcześniej nie mogły się komunikować, teraz integrują się doskonale i mogą wykorzystywać pełne możliwości platformy .Net. Operacja ładowania złożonych danych do hurtowni danych i różnorodnych systemów zabiera niewiele czasu w zakresie zbudowania, wykonania i obsługi. Inne skomplikowane zadania również mogą być wykonywane dużo szybciej, a tym samym umożliwia szybsze osiąganie założonych celów projektowych, co często było niewykonalne z powodu ograniczeń funkcjonalnych DTS.

<hr size="1" noshade>SQL Server 2005

SQL Server 2005. W drodze na górną półkę
Cechy: w stosunku do poprzedniej wersji zawiera ulepszenia we wszystkich aspektach, w tym: projektowaniu, integracji zarządzania i BI (Business Intelligence). Pozwala na uruchamianie bezpieczniejszych i lepiej zarządzanych baz danych, stwarzając możliwość realnej pracy w trybie 24/7. Wśród nowych mechanizmów wysokiej dyspozycyjności częściowe odtwarzanie pozwala na szybsze przywracanie bazy danych do pracy po uszkodzeniach, a lustrzane kopie danych, chociaż bez oficjalnego wsparcia, zapewniają automatyczne obchodzenie uszkodzeń

Cena: Standard Edition od 22 470 zł za procesor lub 6901 zł za 5 licencji CAL. Enterprise Edition od 93 653 zł za procesor lub 52 327 zł za 25 licencji CAL (ceny netto w sklepie internetowym)

Platforma: Windows Server 2003<hr size="1" noshade>

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200