SQL Server 2005. W drodze na górną półkę

Inteligencja biznesowa

Zestaw narzędzi BI (Business Intelligence) w SQL Server 2005 zawiera: SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Data Mining (SSDM) i SQL Server Reporting Services (SSRS). SSAS zawiera nowy Business Intelligence Wizard wyposażony w przygotowane z góry rozwiązania dla powszechnych problemów biznesowych, takie jak konwersja walut czy kalkulacje na osi czasu.

SSAS zawiera jedną ważną zmianę strukturalną - Unified Dimensional Model (UDM). Zapewnia on pomost pomiędzy aplikacjami strony klienckiej, takim jak Excel, a dowolną liczbą heterogenicznych źródeł danych. Mówiąc prościej: usytuowany pomiędzy użytkownikiem a tymi źródłami, prezentuje widok żądanych danych. UDM zawiera kilka istotnych zmian w sposobie współpracy z SSAS.

Jedną z ważniejszych cech jest wyprzedzające buforowanie. Mechanizm ten pozwala na ustawianie progów, które określają moment odświeżania danych. Dane są odtwarzane na poziomie partycji, gdzie istnieje wiele opcji balansowania wydajnością i opóźnieniem.

SQL Server Data Mining rozrósł się w pełnokrwistą aplikację eksploracji danych. SQL Server 2000 ma dwa algorytmy eksploracji danych - proste klastrowanie i proste drzewa decyzyjne. SQL Server 2005 ma ich dziesięć. Ma również 25 nowych widoków i wizualny edytor kwerend. Wszystkie te narzędzia znacznie ułatwiają projektowanie i pracę z modelami eksploracji. Nie można jeszcze powiedzieć, że Microsoft osiągnął cel, jakim jest przekazanie eksploracji danych w ręce nieprofesjonalistów, ale jest bliżej tego celu niż wiele narzędzi eksploracji dostawców niezależnych.

SSRS łączy pakiety BI. W tym wydaniu Microsoft poświęcił więcej uwagi raportom. Report Builder jest nowym interfejsem webowym, pozwalającym użytkownikowi końcowemu na pisanie i publikowanie własnych raportów. Administrator publikuje model raportu, który jest w zasadzie definicją danych, potrzebnych użytkownikowi, aby utworzyć raport. Użytkownik przechodzi poszczególne kroki przez interfejs kreatora w celu utworzenia raportów według potrzeb. W ten sposób raporty mogą być bogatsze. Sterowanie Raport Builder pozwala programistom na zagnieżdżanie raportów w aplikacjach.

SSRS zawiera również mniejsze udoskonalenia, które mogą być pomocne dla użytkownika końcowego. Interaktywne sortowanie pozwala użytkownikom na zmianę kryteriów sortowania kolumn w swoich raportach.

SSRS pracuje bezpośrednio z SSAS i SSIS, używając obu jako źródła danych. Jest to duży krok naprzód, ponieważ użytkownicy SSRS mogą śledzić procesy zamiast produkować nieokreśloną liczbę raportów w nieokreślony sposób. Integracja SSIS dale możliwość wyciągania danych z wielu źródeł, obejmujących również różne bazy danych, web services, zasilanie RSS, SSAS oraz repozytoria eksploracji danych. Możliwości są prawie nieograniczone.

Lista życzeń

Ocena SQL Server 2005

Ocena SQL Server 2005

Czego nie uwzględniono w nowym wydaniu? Wielu programistów i administratorów miało nadzieję na pewien rodzaj centralnego repozytorium kodu. Ciągle pracuje się na szablonach, ale te zazwyczaj rezydują na klientach; administratorzy i projektanci nie mogą w sposób łatwy ściągnąć ich z centralnego zasobu online. SSIS jest dużym osiągnięciem w porównaniu z DTS, ale nadal nie jest rzeczywistym serwerem ETL (Extraction, Transformation and Loading).

Microsoft nadal nie oferuje porównywalnego z grid Oracle rozwiązania, które pozwala na klastrowanie wielu serwerów baz danych w celu rozkładania obciążeń i możliwości obejścia uszkodzenia oraz zarządzania nimi jako grupą. To największa przewaga Oracle nad SQL Server.

Organizacje które powinny uaktualniać serwery do SQL Server 2005 już teraz to takie, które potrzebują operowania w trybie "24/7" i w znacznym stopniu opierały się dotychczas na DTS - oczywiście przy założeniu, że ich aplikacje zostały certyfikowane z nową wersją i migracja nie unieważnia dotychczasowych kontraktów serwisowych.

Również organizacje, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje związane np. z konserwacją, nie powinny zwlekać z uaktualnieniem. Udogodnienia replikacyjne SQL Server 2005, indeksowanie online, częściowe odtwarzanie i lustrzane kopie danych zapewnią dostateczną pomoc.

W razie osiągnięcia granic możliwości DTS przejście na SSIS zapewni usprawnienie operacji, co jednak może nie być takie łatwe. Istotne jest tu właściwe planowanie. Najlepszym sposobem może okazać się zastosowanie dedykowanego serwera SSIS i jednorazowe uaktualnienie. Metoda ta stwarza okazje do uaktualnienia i testowania bez pośpiechu.

Organizacjom bez takich problemów SQL Server 2005 daje mnóstwo innych powodów, dla których warto rozważyć jego wdrożenie - od zarządzania po projektowanie.

SQL Server 2005 jest znaczącym krokiem naprzód, który może zyskać uznanie na rynku dużych baz danych. Narzędzia SQL Server mają przewagę nad Oracle i IBM w wielu obszarach - zarządzania, monitorowania, a zwłaszcza projektowania. Z tych trzech dostawców to właśnie Microsoft wydaje się najbardziej koncentrować nad ich ulepszaniu. Być może zachęci to pozostałych do pójścia w tym samym kierunku.

Polska premiera SQL Server 2005

Polska oficjalna premiera SQL Server 2005 odbyła się 15 listopada 2005 r., wraz z produktami Visual Studio 2005 i BizTalk Server 2006.

Według informacji Microsoftu, jeszcze przed premiera powstało 80 aplikacji przygotowanych na współpracę z bazą danych SQL Server 2005, z których 20 zostało w sposób szczególny wyróżnionych przez firmę.

Partnerzy, którzy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z nową platformą potwierdzili, że jej rozbudowana funkcjonalność znacznie wpływa na jakość stworzonych na jej bazie autorskich aplikacji biznesowych.

I tak np. firma TETA SA wykorzystała możliwości SQL Server 2005 w rozwiązaniu ERP Symfonia forte.

Portal rekrutacyjny pracuj.pl, stworzony przez firmę K2 Internet, wykorzystuje SQL Server 2005, BizTalk Server 2006 oraz Visual Studio 2005 do obsługi 450 tys. użytkowników serwisu.

Firma anixe Polska wdrożyła w Amadeus Polska - przedstawicielstwie jednego z operatorów globalnych systemów rezerwacji dla branży turystycznej - aplikację Castor, opartą na Microsoft SQL Server 2005 i współpracującą z systemem Centauri do rezerwacji, sprzedaży oraz zarządzania ofertą turystyczną.

Scandinavian Tobacco S.A. wdrożyła Microsoft SQL Server 2005 w celu zapewnienia swoim pracownikom możliwość wykonywania zaawansowanych analiz opartych na danych z systemów transakcyjnych oraz danych i prognozach dostarczanych przez terenowych przedstawicieli handlowych.


TOP 200