SI pomaga zwalczać przestępczość

Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago opracowali model bazujący na sztucznej inteigencji, który jest w stanie przewidzieć z 90-cio procentową dokładnością przestępstwa i ich rodzaj, jakie zostaną w najbliższym tygodniu popełnione w wybranych przez nich ośmiu amerykańskich miastach.

Grafika: Jack Moreh/freerangestock

Uczeni stworzyli najpierw oprogramowanie, któremu nadali roboczą nazwę „urban twin”, nawiązując w ten sposób do znanej technologii tzw. cyfrowych bliźniaków (z ang. digital twin). Oprogramowanie rejestrowało i monitorowało dane dotyczące przestępstw popełnionych przez dwa lata w Chicago. Następnie poddali je analizie wykorzystującą sztuczną inteligencję, dzięki czemu byli w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw w tym mieście w kolejnych tygodniach.

Następnie rozszerzyli eksperyment na kolejne miasta. Okazało się, że sztuczna inteligencja przewidziała poprawnie w każdym z nich (chodzi o rodzaj i przybliżoną lokalizację przestępstwa) dziewięć na dziesięć takich zdarzeń.

Zobacz również:

  • Google udostępnia AI Gemma dla developerów
  • AMD z mocniejszą stroną AI
  • Bezpieczeństwo pasażerów PKP wzmocni sztuczna inteligencja

Rozwiązaniem zainteresowała się policja, która posiłkując się danymi dostarczanymi im przez to nowatorskie narzędzie, mogła podejmować szereg działań prewencyjnych, dzięki którym liczba przestępstw w miastach objętych tym eksperymentem zaczęła maleć. Dysponując takim narzędziem, policja może koncentrować swoją uwagę na określonych miejscach miasta czy penetrować zawczasu działające w nich grupy przestępców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200