SDN zmienia obraz kariery w branży IT

Przed reorganizacją IT i zmianą ról pełnionych przez pracowników, warto jednak upewnić się, że każdy z nich czuje się komfortowo w nowym środowisku IT zdefiniowanym przez oprogramowanie.

- Większość specjalistów zajmujących się kwestiami organizacyjnymi nie ufa oprogramowaniu. Dlatego kluczowe jest zdobycie wystarczającego zaufania pracowników, aby byli oni w stanie przystosować się do zmian – mówi Andy Brown, dyrektor ds. technologii w UBS.

Zobacz również:

  • Nadążyć za wciąż zmieniającym się rynkiem Przyszłość należy do tych, którzy potrafią łączyć

Natomiast zdaniem Billa Hanna, wiceprezesa ds. usług technologicznych na uniwersytecie Pittsburgh Medical Center, kluczem jest wiedza. Warto szkolić pracowników działu IT z zakresu sieci SDN i nie zapominać o tym, że zawsze najbardziej potrzebni są tacy, którzy są otwarci na zmiany. Choć nie każdemu mogą one odpowiadać i nie każdy musi się na nie godzić.

Niektóre zadania IT będą ewoluować i wymagać coraz bardziej wyrafinowanego zestawu umiejętności, inne znikną. Idealnym przykładem tego, co może się stać, są współczesne linie montażowe do produkcji samochodów. Rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przejęły wiele powtarzalnych czynności wykonywanych wcześniej ręcznie. I choć niektóre elementy montażu nadal wymagają pracy ludzkich rąk, ale ona też jest wykonywana przy pomocy bardziej niż kiedyś zaawansowanych narzędzi.

Nie ulega wątpliwości, że sieci SDN i ich koncepcja będą miały i już mają duży wpływ na rozwój systemów IT, dlatego również specjaliści ds. IT musza się rozwijać. Nadchodząca era nowej generacji systemów sieciowych niekoniecznie będzie opierać się na infrastrukturze jednego dostawcy. Pojawia się bowiem stos rozwiązań o wielu warstwach, a kluczowe elementy każdej z nich mogą być dostarczane przez różnych dostawców.

Dlatego też specjaliści zajmujący się sieciami powinni rozważyć udział w szkoleniach oferowanych przez firmy zewnętrzne, które koncentrują się na takich tematach jak rola infrastruktury i stosu rozwiązań, prezentacja zaawansowanych zestawów narzędzi nowej generacji i zasad oraz systemów do zarządzania.

Specjaliści ds. IT zajmujący się sieciami długo bazowali na dotychczasowych, „starych” umiejętnościach. Jako jedyni rozumieli skomplikowany świat sieci, dlatego nikt nie zmuszał ich do robienia rzeczy inaczej niż się przyzwyczaili. Jednak pojawienie się technologii SDN przetasowało układ sił bo umożliwi również innym specjalistom konfigurowanie systemów sieciowych. W związku z tym niektóre funkcje i zadania administratorów sieci całkowicie znikną, albo będą wykonywane przez inne zespoły pracowników IT.


TOP 200