SCSI wiecznie żywa

Nic nie wskazuje na to, aby technologia SCSI miała być wyparta przez innowacyjne rozwiązania wejścia/wyjścia. Wręcz przeciwnie - nowe technologie w znacznym zakresie wykorzystują jej dorobek.

Nic nie wskazuje na to, aby technologia SCSI miała być wyparta przez innowacyjne rozwiązania wejścia/wyjścia. Wręcz przeciwnie - nowe technologie w znacznym zakresie wykorzystują jej dorobek.

SCSI wiecznie żywa

Ścieżka standaryzacyjna Fibre Channel

Mimo wielokrotnego ogłaszania "końca SCSI", technologia ta wciąż się rozwija i - jak się wydaje - ma przed sobą jeszcze długą przyszłość. Co więcej, wszystkie liczące się obecnie rozwiązania, służące do komunikacji w ramach systemów pamięci masowych - Fibre Channel, SSA, iSCSI czy nawet Infiniband - powstały w wyniku czerpania z jej wieloletniego dorobku. SCSI wciąż pozostaje "domyślną" technologią na styku pamięci masowych i serwerów. Po pierwsze, ze względu na istniejący na rynku kapitał wiedzy, po drugie zaś, z powodu atrakcyjnego stosunku wydajności do ceny, np. w porównaniu z technologią Fibre Channel.

Z upływem lat standard SCSI był poddawany kilku zabiegom kosmetycznym, rdzeń technologii pozostał jednak nie zmieniony i jest w dużej mierze kompatybilny wstecz. Urządzenia, które wcześniej osiągały 5 MB/s i budziły powszechny zachwyt, w kolejnych wersjach doczekały się wydajności rzędu 20, 40, 80, 160 MB/s. Organizacja koordynująca rozwój standardu SCSI: SCSI Trade Association - zatwierdziła niedawno specyfikację kolejnej wersji standardu - SCSI Ultra320. Umożliwia ona transfer danych z prędkością do 320 MB/s. Na rynku pojawiły się pierwsze produkty obsługujące nowy standard.

Przyspieszenie względem dotychczasowej specyfikacji Ultra160 osiągnięto dzięki dwukrotnemu zwiększeniu częstotliwości zegara sterującego magistralą. Nowością SCSI Ultra320 jest tzw. pakietyzacja, oznaczająca łączenie komend i statusów w "paczki" i przesyłanie ich zbiorczo z pełną przepustowością magistrali. Ten sam mechanizm pozwala także na zbiorcze przesyłanie danych, pochodzących z różnych operacji I/O. Wiadomo już, że planowana jest także kolejna wersja standardu - Ultra640. Na razie jednak nie doczekała się ona nawet wstępnej specyfikacji.

Fibre Channel

Gwoździem do trumny "tradycyjnej" technologii SCSI, opartej na miedzianych przewodach, miała okazać się technologia Fibre Channel, wykorzystująca jako medium głównie światłowody (mogą to być również przewody miedziane). Wprowadzenie na rynek produktów Fibre Channel napotkało jednak wiele problemów. Pierwszym z nich była i jest nadal stosunkowo wysoka cena. Drugim czynnikiem, który jeszcze do niedawna skutecznie powstrzymywał klientów od budowy sieci SAN z zastosowaniem sieci FC, były długo utrzymujące się kłopoty z kompatybilnością rozwiązań oferowanych przez poszczególnych dostawców. Dopiero od niedawna można mówić o jako takiej standaryzacji (bo nie można jej jeszcze uznać za w pełni zadowalającą).

Sieć SAN, wykorzystująca technologię Fibre Channel, jest marzeniem niejednego szefa informatyki. Mimo zalet, z użytkowego punktu widzenia to jednak wciąż spore wyzwanie. Po pierwsze, budowa sieci SAN należy do projektów bardzo skomplikowanych i kosztownych. Trudne jest także utrzymanie infrastruktury Fibre Channel po jej wdrożeniu. Chodzi tu zwłaszcza o konieczność utrzymywania oddzielnych narzędzi do zarządzania zasobami i bezpieczeństwem - na razie możliwości ich integracji z firmowymi systemami zarządzania dla sieci IP są ograniczone. Sytuacja ta powinna poprawić się w przyszłym roku.

Technologia Fibre Channel może działać w trzech architekturach: punkt-punkt, przełączanej (FC Switched Fabric) oraz pętli z arbitrażem (FC-AL - Fibre Channel-Arbitrated Loop). Z punktu widzenia wygody, w sieci SAN najlepiej jest zastosować przełączniki FC, zapewniające architekturę Switched Fabric. Są one jednak stosunkowo drogie. Ośmioportowy przełącznik FC, którego porty może obsługiwać transfer z prędkością zarówno 100 MB/s, jak i 200 MB/s, kosztuje w USA 5-7 tys. USD. Oczywiście, nie są to wydatki ostateczne.

W wersji stosowanej obecnie w sieciach SAN technologia Fibre Channel pozwala uzyskiwać rzeczywistą prędkość transmisji na poziomie ok. 100 MB/s. Nadchodzący i stosowany już przez niektórych dostawców standard FC w wersji 2 umożliwia podwojenie prędkości do ok. 200 MB/s. Do 100 MB/s możliwe jest użycie zarówno światłowodu, jak i ekranowanej skrętki miedzianej, zakończonej złączem typu DB-9. Powyżej 100 MB/s konieczne jest użycie światłowodu jedno- lub wielomodowego. Specyfikacja Fibre Channel uwzględnia możliwość dalszego wzrostu przepustowości (w najbliższej perspektywie do 400 MB/s), większość dostawców nie jest obecnie gotowa do oferowania systemów tej klasy.

iSCSI

Technologia iSCSI jest uważana za równoważną funkcjonalnie, lecz konkurencyjną cenowo alternatywę dla stosunkowo drogiej technologii Fibre Channel. Standardy: Fibre Channel i iSCSI mają wspólny rodowód - w obu przypadkach dane są transmitowane za pomocą protokołu SCSI. Różnice wynikają z zastosowania odmiennej technologii transportowej - iSCSI posługuje się relatywnie tanią, a przy tym powszechnie stosowaną technologią Ethernet.


TOP 200