Rynek usług mobilnych

Malejące koszty przesyłania danych i rosnąca prędkość transmisji powodują dynamiczny rozwój rynku szerokopasmowego, mobilnego dostępu do sieci w Europie. Szwedzka grupa badawcza Berg Insight przewiduje, że w najbliższych trzech latach w technologii szybkiego dostępu HSPA będzie realizowanych ponad 90 proc. połączeń internetowych w telefonii komórkowej.

Jak podaje Rzeczpospolita, obecnie w Europie działa 3,3 mln komórek korzystających z szerokopasmowego dostępu do sieci. Według analityków do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie do 5 mln, a w ciągu następnych czterech lat osiągnie 30 mln.

Wraz z rozwojem szerokopasmowych usług mobilnych, rośnie zapotrzebowanie na urządzenia do szybkiego przesyłania danych. W samym I kw. 2007 zostało sprzedanych ok. 40 - 50 proc. więcej urządzeń niż w ubiegłym roku, przy jednoczesnym spadku cen o 20 proc. W 2011 r. wartość rynku usług sieciowych i urządzeń ma wynieść 3 miliardy euro.

Zobacz również:


TOP 200