Rynek Private Equity i Venture Capital w Polsce

Według ekspertów SATUS coraz więcej dostępnych jest środków dla spółek z sektora MSP. Szczególnie poszukiwane przez fundusze PE/VC są wysokomarżowe spółki z sektora usług dla biznesu, branży medycznej i telekomunikacyjnej, firmy z obszaru FMCG, czy też specjalistyczne podmioty, które w najbliższych latach mogą być beneficjentami zwiększonych nakładów w sektorze energetycznym.

Wraz z umacnianiem się w świecie wiarygodności Polski, pod względem politycznym i gospodarczym, zaczęły pojawiać się na terenie kraju duże fundusze komercyjne: Poland Partners (65 mln USD), Pionieer Poland Fund (40 mln USD), Poland Investemnt Fund, Renaissance Capital, White Eagle Industries oraz Poland Growth Fund. Pomogło w tym także powołanie Polskiego Prywatnego Funduszu Kapitałowego I i II (wielkości 151 mln USD).

Również spółki będące liderami na rozdrobnionym rynku, mogą liczyć na wsparcie funduszy w procesie konsolidacji. Fundusze te poszukiwać będą intensywnie projektów o wysokiej stopie zwrotu z obszaru: IT, e-commerce, technologii mobilnych, sektora telekomunikacyjnego oraz mediów elektronicznych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają coraz większe znaczenie w tworzeniu krajowego PKB. Swój rosnący udział mają w tej kwestii również inwestycje z sektora Private Equity. Według danych EVCA udział inwestycji PE jako odsetek PKB w całej Europie w latach 2006-2009 notował tendencję spadkową od 0,552% na początku tego okresu do 0,089%. W roku 2010 widoczny jest natomiast wzrost do 0,314%. Analogicznie sytuacja wyglądała w Polsce - PE jako procent krajowego PKB wynosił odpowiednio 0,118% w roku 2006, 0,141% w 2007, 0,167% w 2008, 0,089% w 2009 i 0,192% w 2010.

Zobacz również:

  • Inwestycje Amazona w Polsce

Należy zauważyć, że Polska w tym względzie wyprzedziła w 2010 roku m.in. Niemcy, Danię, Czechy czy Portugalię i znalazła się powyżej średniej państw Europy Środkowo-Wschodniej (0,119%). W czołówce znalazły się natomiast Szwecja (0,775%), Wielka Brytania (0,750%), Norwegia (0,614%) i nieco niżej Irlandia (0,5%).

Według danych z EVCA w Europie Środkowo Wschodniej w 2010 roku na rynku Private Equity pozyskano 645 mln euro, czyli 61% więcej niż w roku wcześniejszym. W całej Europie został zanotowany wzrost na poziomie 13%, co z kolei świadczy o dużej dynamice państw z regionu CEE. Głównym źródłem kapitału dla funduszy Europy Środkowo-Wschodniej pozostały agencje rządowe, które zwiększyły zobowiązania o 170% (376 mln euro). Dane pokazują również, że 80% środków pozyskanych w 2010 roku pochodziło z Europy.

Rynek Private Equity i Venture Capital w Polsce

Aż 94% łącznej wartości inwestycji PE w państwach Europy Środkowo-Wschodniej skoncentrowane było wokół Państw, takich jak m.in. Polska, Czechy, Rumunia, Ukraina, Bułgaria oraz Węgry. Polsce przypadło 657 mln euro (267 mln euro rok wcześniej) co stanowi ponad połowę środków zainwestowanych w sektorze państw CEE. Wzrost można zauważyć również według ilości spółek powstałych w Polsce. W 2010 miały miejsce 44 inwestycje, czyli 76% więcej niż w roku wcześniejszym, kiedy było ich 25. W przypadku firm IT w latach 2009 i 2011 było to odpowiednio 3,8 mln euro (3 firmy) i 6,1 mln euro (2).

Ponadto w 2010 we wskaźnikach dot. poszczególnych etapów rozwoju spółki zauważyć należy liczbę wartość start-upów, która wzrosła o 13%, znacznie podniosły się również kwota inwestycji w dalszych etapach rozwoju, wzrostu oraz refinansowania i wykupów.

Według struktury branżowej w 2009 najwięcej środków pochłonęła branża life science (54,8%), przy czym w 2010 roku spadła już na siódmą pozycję ustępując miejsca m.in. dobrom i usługom konsumpcyjnym (41,9% i 13,9%), czy komunikacji (10,5%). Również największym zainteresowaniem cieszyły się spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych pod kątem ich ilości - 5 w 2009 r. i 11 w 2010 r. Co ciekawe natomiast spadek zanotowała cała branża high-tech, gdzie na przestrzeni dwóch lat powstały zaledwie 4 z 69 przedsięwzięć.

Jakość projektów z roku na rok poprawia się. Jest to zasługa rosnącej zarówno po stronie inwestorów jak i projektodawców świadomości, o co w inwestycjach typu PE/VC tak naprawdę chodzi: czego mogą i powinni od siebie wzajemnie oczekiwać i wymagać, jakie mają prawa i obowiązki, na czym polega cały mechanizm inwestycyjny na poziomie zarządzania, prawa i finansów.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestycje PE/VC to inwestycje trudne. Statystyki pokazują, że średnio na 100 zgłoszonych do projektów, około 45 nich może być brana pod uwagę ponieważ na wstępie spełnia określone przez Fundusz kryteria; 10 z nich to projekty z autorami, których warto się spotkać i rozmawiać o zaangażowaniu kapitałowym, jednak finalnie, jak pokazuje praktyka, tylko 2 na 10 takie zaangażowanie otrzymują. Decyduje tutaj nie tylko pomysł, którego jakość jest bardzo ważna, ale też otoczenie rynkowe, panująca na nim sytuacja i co jest kluczowe, zespół.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200