Rusza kolejna runda dofinansowania "Paszport do eksportu"

21 lutego ma ruszyć kolejny nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania PO IG 6.1. "Paszport do eksportu". O dofinansowanie w wysokości nawet 200 tys. zł mogą się starać firmy, które chcą brać udział w zagranicznych targach i misjach oraz szukać partnerów handlowych za granicą.

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rundy do składania wniosków ogłasza Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Do podziału pomiędzy wnioskodawców jest w sumie ok. 121 mln euro. Poziom finansowania zależy jednak od etapu.

W ramach "Paszportu do eksportu" mogą być bowiem dofinansowane dwa typy projektów, realizowane w dwóch kolejnych etapach (etap I i II). Etap pierwszy obejmuje usługi doradcze w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu, dotyczące w szczególności analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy.

Etap drugi dotyczy wdrożenia opracowanego w pierwszym etapie planu rozwoju eksportu i musi dotyczyć wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych lub uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.

W pierwszym etapie można otrzymać do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale nie więcej niż 10 tys. zł. dla jednego przedsiębiorcy. Natomiast w drugim etapie do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 200 tys. zł.

Poprzednia runda tego dofinansowania zakończyła się 8 października 2010. Zostało złożonych wtedy ponad tysiąc wniosków.

Czytaj także:

IT polską specjalnością eksportową

Czy polskie firmy IT są w stanie eksportować?

Jak można pomóc eksporterom

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200