Różnorodność serwisów w Idei

Sieć Idea systematycznie rozszerza zakres własnych serwisów SMS i usług komunikacyjnych MMS. Średnia liczba wysyłanych miesięcznie wiadomości SMS w sieci Idea przekracza obecnie 220 mln, co odpowiada wysyłaniu ponad 40 SMS-ów miesięcznie przez statystycznego abonenta sieci.

Ta wysoka aktywność abonentów wynika między innymi z szerokiej oferty serwisowej operatora, który ma około 300 czynnych serwisów w sieci. Idea dysponuje obecnie największym wśród krajowych operatorów repertuarem serwisów, wykorzystujących technologię transmisji krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych serwisów MMS.

W tym miesiącu liczba ta powiększyła się o sześć nowych serwisów SMS i MMS, które obejmują: Chat (IVR), Serwis Informacyjny ITC, MMS Chat, wersje Cogito oraz konkursy ITC i G+J. Koszt korzystania z poszczególnych serwisów zależy od wielu czynników i mieści się w zakresie od 2 do 6 złotych (bez VAT).

Poza serwisową ofertą, w obu sieciach GSM 900/1800 PTK Centertel udostępnia ponadto kilkadziesiąt usług dodanych, takich jak: poczta głosowa, transmisja danych i faksów, dostęp do Internetu (WAP, mBox, HotSpoty W-LAN), szybka transmisja danych GPRS, usługi mobile-banking, usługi sieci inteligentnej, usługi lokalizacyjne (co-gdzie-którędy, Gdziecko, Idea Nawigator) oraz programy lojalnościowe (Idea Profit, ProPozycja).


TOP 200