Temat: gsm

T-Mobile: oszukańcze połączenia osiągnęły najwyższy poziom w 2021. To rekord
ITU definiuje, jakie warunki powinny spełniać sieci 5G