Różne barwy etykiet

Zastosowania RFID zależą przede wszystkim od pomysłów wykorzystania tej technologii w biznesie. Ułatwia to duża liczba wersji RFID oferujących różnorodne funkcje i parametry.

Zastosowania RFID zależą przede wszystkim od pomysłów wykorzystania tej technologii w biznesie. Ułatwia to duża liczba wersji RFID oferujących różnorodne funkcje i parametry.

Motorola RFID XR 1

Motorola RFID XR 1

RFID (Radio Frequency IDentification) to technologia umożliwiająca bezprzewodową identyfikację obiektów wyposażonych w odpowiednio zaprogramowane etykiety RFID (RFID tags) przy wykorzystaniu informacji przesyłanych drogą radiową. Pojawiła się ona już w latach 70. XX w., ale dopiero ostatnio zaczyna zyskiwać popularność. Mimo że technika RFID jest znana już tak długo, przez specjalistów jest wciąż uznawana za technologię niedojrzałą. Wynika to przede wszystkim ze względnie szybkiego rozwoju oraz pojawiania się wciąż nowych standardów i ulepszeń, które nie sprzyjają stabilizacji rynku, czy oferty producentów etykiet i czytników RFID.

Trzeba jednak przyznać, że ceny czytników, drukarek wyposażonych w programatory oraz etykiet RFID spadają systematycznie. Dlatego też wdrożenia systemów RFID przestały już być hamowane przez zbyt wysokie koszty, a zależą głównie od koncepcji i pomysłu na biznesowe ich wykorzystanie.

Systemy otwarte lub zamknięte

Dwie podstawowe klasy zastosowań RFID to wykorzystanie w systemach otwartych, tzn. w dystrybucji produktów, które przestają być kontrolowane przez jedną firmę lub systemach zamkniętych, gdzie etykiety pozostają w określonych miejscach i są wciąż kontrolowane przez czytniki i systemy jednej firmy.

W pierwszym wypadku przykładem są zastosowania etykiet RFID w sieciach handlowych, takich jak Wal-Mart i Metro lub firmach dostarczających im produkty przeznaczone do sprzedaży. W tym wypadku ważna jest współpraca umożliwiająca zachowanie jednolitego standardu RFID w całym systemie. Jeśli natomiast system jest instalowany w jednej firmie, a etykiety RFID nie muszą być rozpoznawane i odczytywane przez niezależne urządzenia i systemy zewnętrzne, to standaryzacja ma mniejsze znaczenie i dobrze mogą się sprawdzić firmowe rozwiązania RFID.

Użyteczne linki:

www.rfidjournal.com - niezależna strona WWW poświęcona technologiom RFID i ich biznesowym zastosowaniom

www.epcglobalinc.org - organizacja zajmująca się opracowywaniem standardów RFID

Warto też zauważyć, że podział ten wyraźnie różnicuje wykonawców. W pierwszym wypadku z reguły można oczekiwać dużych wdrożeń kontrolowanych centralnie, a więc zostawiającym małe pole dla mniejszych lokalnych dostawców. Natomiast w drugim polskie firmy mają znacznie większe możliwości zdobycia klientów dla oferowanych rozwiązań RFID, zwłaszcza że często wymagają one opracowania dodatkowego oprogramowania sterującego i interfejsów do aplikacji wykorzystywanych przez lokalnych klientów.

Zastosowania

Choć najbardziej znane są wdrożenia RFID w firmach zajmujących się dystrybucją lub sprzedażą produktów, to zastosowania tej technologii są znacznie szersze i praktycznie zależą od pomysłowości użytkowników. Wśród już znanych i wypróbowanych rozwiązań można wymienić zastosowania RFID do inwentaryzacji środków trwałych lub automatycznego śledzenia obiektów przenośnych (np. aparatury diagnostycznej używanej w szpitalach) lub poruszających się (np. kontrola migracji dzikich zwierząt lub lokalizacja zwierząt hodowlanych), monitorowanie parametrów środowiska (np. w zamkniętych opakowaniach lub kontenerach zawierających wrażliwe produkty), monitorowania procesów leczenia w szpitalach (pacjentów, pielęgniarek i podawanych leków) oraz rejestrowania ich historii. Etykiety RFID są też wykorzystywane w systemach zabezpieczania dostępu jako elektroniczne klucze automatycznie otwierające drzwi. Są pomysły ich zastosowania w formie łatwych w użyciu kluczy hotelowych.

Ubocznym skutkiem różnorodności zastosowań RFID jest brak jednolitego formatu etykiet. Istnieje wiele ich rodzajów, co w praktyce uniemożliwia zwiększenie skali produkcji i szybsze niż dotąd obniżenie cen.

Skomplikowana technologia

7-40 centów

kosztują średnio etykiety RFID.

Technologia RFID jest bardziej skomplikowana i różnorodna niż mogłoby się wydawać. Utrudnia to oczywiście wybór najlepszej - do danych zastosowań - wersji systemu bez pomocy wysokiej klasy specjalistów, dobrze znających RFID, których niestety wciąż brakuje. W krajach rozwiniętych jest to uważane za jedną z najpoważniejszych przeszkód hamujących popularyzację tej technologii.

Przykładowo etykiety mogą być pasywne, semi-pasywne lub aktywne i wykorzystywać niskie, wysokie, ultrawysokie (UHF) lub mikrofalowe częstotliwości. Oprócz tego mają one różne wymiary, kształt i typ anten, pojemność pamięci, możliwości jej programowania, funkcje zabezpieczania danych itd. Parametry te wiążą się z odległościami odczytu, szybkością transmisji, dostępną pojemnością itp. Mają więc bezpośredni wpływ na użyteczność konkretnej wersji RFID w określonych zastosowaniach.

Aktywne RFID

Aktywna etykieta - w odróżnieniu od pasywnej - jest wyposażona w źródło zasilania, z reguły jest to zintegrowana bateria, która jest zdalnie aktywowana przez czytnik. Etykieta wysyła wówczas sygnał zawierający zapisane w niej dane. Tego typu etykiety umożliwiają odczyt ze znacznej odległości, powyżej 100 m. Ich wadą jest też wysoka cena, ok. 20 USD za sztukę, a także względnie krótki czas życia do kilku lat. Niektóre modele takich etykiet mogą być dodatkowo wyposażone w sensory, np. sondy mierzące temperaturę lub wilgotność. Szczególnym rodzajem etykiet są wersje, które mogą być tak zaprogramowane, że w określonych przedziałach czasu same wysyłają sygnały (tzw. etykiety Beacon RFID).


TOP 200