Różne barwy etykiet

Pasywne RFID

500-2000 USD

kosztują czytniki RFID.

Etykiety pasywne są wyposażone w anteny o różnych kształtach zależnie od zastosowań i częstotliwości. Anteny służą do pobierania energii z pola elektromagnetycznego generowanego przez czytnik. Służy ona do uruchamiania mikroprocesora modyfikującego sygnały odbijane przez etykietę, które są rejestrowane przez czytnik.

Semi-pasywne RFID

Istnieją tzw. etykiety semi-pasywne, podobnie jak etykiety aktywne, wyposażone we własne baterie zasilające, które służą jednak tylko do wzmocnienia odbijanych sygnałów i działają na tej samej zasadzie, co etykiety pasywne, choć zapewniają większą odległość odczytu.

Chipless RFID

Bezprocesorowe etykiety RFID to względnie proste anteny modyfikujące odbijany sygnał. Czytnik rejestruje go, a komputer sterujący może na podstawie analizy sygnału identyfikować obiekt oznaczony etykietą. Ograniczeniem tej metody jest to, że w danej chwili odczytana może być tylko jedna etykieta. Oprócz tego informacja może być zapisana tylko w procesie produkcji, a późniejsze jej zmiany są niemożliwe.

Pamięć etykiet

Pojemność pamięci instalowanej w etykietach z reguły nie przekracza 2 KB. Etykiety mogą być programowane fabrycznie lub przez użytkownika jako WORM (jednokrotny zapis) lub umożliwiają edycję i modyfikację wszystkich lub tylko niektórych danych. Pamięć może bowiem zawierać różne segmenty, zarówno chronione przed możliwością modyfikacji, jak i pozwalające na zmianę zawartości. Z reguły wykorzystywana jest pamięć EEPROM, której trwałość jest oceniana na ok. 10 lat.

Różne częstotliwości

Cztery podstawowe, ale różnie stosowane w systemach RFID pasma to: 125 kHz lub 134 kHz HF (wysoka częstotliwość), 13,56 MHz UHF (ultrawysoka częstotliwość), 860-960 MHz i 2,45 GHz (częstotliwości mikrofalowe). Niestety mimo prób uzgodnienia jednolitego standardu prawnie udostępnione częstotliwości RFID różnią się w zależności od rejonu świata i kraju. Najwięcej różnic dotyczy pasma UHF. W Europie dozwolony jest zakres częstotliwości 865-868 MHz, w USA 902-928 MHz, a w Australii - 920-926 MHz. Inne są też dopuszczalne szerokości kanałów transmisji, w Europie jest to 200 kHz, a w USA 500 kHz.

Podstawowe tryby pracy

Zależnie od częstotliwości, etykiety RFID mogą pracować w tzw. trybach far-field (duża odległość od źródła promieniowania elektromagnetycznego, większa od długości fali) lub near-field (odległość bliska, mniejsza niż długość fali). W praktyce oznacza to, że zasięg odczytu etykiet pasywnych pracujących przy częstotliwościach UHF (tryb far-filed) jest większy niż wykorzystujących niskie lub wysokie częstotliwości, a więc z reguły działających w trybie near-field. W wypadku etykiet pasywnych orientacyjne zasięgi to 30 cm (etykiety LF), 1 m (HF) i 3-7 m (UHF). Etykiety mikrofalowe (microwave tags) mają zasięg do ok. 10 m. Natomiast etykiety aktywne mogą być odczytywane nawet z odległości sięgających 100-150 m.

Ceny etykiet i czytników

Najtańsze, proste etykiety bezprocesorowe (chipless RFID), zawierające tylko 96-bitowy kod EPC, kosztują 7-15 centów przy zakupie 1 mln sztuk. Ceny pasywnych etykiet RFID zaczynają się obecnie od ok. 15-20 centów, ale mogą być znacznie wyższe, bo zależą od pojemności pamięci, formatu etykiet i innych funkcji. Semi-pasywne etykiety kosztują od ok. 40 centów. Natomiast ceny etykiet aktywnych sięgają nawet kilkunastu USD za sztukę. Jeśli chodzi o samodzielne, stacjonarne lub przenośne czytniki RFID to - zależnie od modelu i funkcjonalności - kosztują one ok. 500-2000 USD.


TOP 200