RHEL6 gotowy do "zielonej" wirtualizacji

Samba 4.0

RHEL6 gotowy do "zielonej" wirtualizacji

Panel konfigurowania usług

Usługi katalogowe i uwierzytelnianie zostały wzbogacone wraz z nowym wydaniem oprogramowania open source Samba, które zapewnia usługi plików i drukowania dla klientów Windows. Samba 4.0 ma wsparcie dla relacji zaufanych Active Directory, które współpracują z Windows Server 2008 R2.

Oprogramowanie to wykorzystuje dodatkowe wsparcie dla IPv6 i łączy się z System Security Services Daemon w RHEL6, pozwalającym na scentralizowany dostęp do różnych usług tożsamości/uwierzytelniania, takich jak LDAP z Kerberos, Active Directory itp.

Rozwiązania Synchronicity z przejętej przez Microsoft firmy Zoomit zapewniają podobne odwzorowania usług katalogowych i uwierzytelniania, ale RHEL6 to pierwszy produkt, mający je w pakiecie.

Jak RHEL6 sprawdza się w środowisku cloud computing?

1. Gdy serwer jest hostem dla środowiska użytkownika, nadawanie maszynom wirtualnym etykiet SELinux w RHEL6, w połączeniu z użyciem zaawansowanych mechanizmów Control Group, pozwala na profilowane dzielenie zasobów użytkownika i sesji, co wprowadza pewną liczbę "przegród" i ograniczeń wokół użytkowników/zadań.

2. Tam, gdzie RHEL6 staje się hostem dla losowego i sporadycznego ruchu związanego z maszyną wirtualną prywatnej chmury, jest również gotowy do realizacji cyklu życia maszyny wirtualnej. Nie ma on jednak rodzimych aplikacji, wymieniających instancje w pożądany sposób, tak więc do zarządzania prywatnymi chmurami potrzebne są dodatkowe narzędzia.

3. Używanie RHEL6 w publicznych chmurach powinno być prostsze, ponieważ może używać do tego własnej KVM i możliwości ograniczania instancji w ramach SELinux i cgroups.

4. KVM jest prostsza do instalacji i wsparcia niż XenServer 5.6, ale nie jest tak bogato wyposażona w potrzebne mechanizmy, jak XenServer.

5. RHEL6 ukierunkowuje się obecnie na ESXi i w konsekwencji na VMware vClod. Red Hat włączył do pakietu nowe narzędzia virt-v2v, pozwalające na importowanie maszyn wirtualnych Xen, ESX lub innych KVM.

Instalowanie

RHEL6 gotowy do "zielonej" wirtualizacji

Panel konfigurowania zapory

Proces instalowania stał się bardziej skomplikowany. Do testów RHEL6 zainstalowano na VMware ESXi, przystosowanym do specyfiki instalowania RHEL6.

Graficzny interfejs instalatora zawiera szczegółową procedurę instalowania urządzeń pamięci masowej. Jeżeli serwer ma używać iSCSI lub Fibre Channel over Ethernet, to dostępny jest odpowiedni "help" do metody instalacji i specyfiki urządzenia; to samo przewidziano dla wykrytych urządzeń pamięci sieciowej (SAN) lub dysków RAID z własnym firmware.

RHEL6 gotowy do "zielonej" wirtualizacji

Szczegóły sprzętowe wirtualnej maszyny

RHEL6 ma także możliwość pracy sieciowej w układzie wielokolejkowym - kolejkowania między warstwą sieci a kartą sieciową poprzez znakowanie pakietów identyfikatorami i umieszczanie w oddzielnych kolejkach o różnych priorytetach. Chociaż funkcja ta nie była sprawdzana, to jej włączenie daje administratorom możliwość przydzielania specyficznym zadaniom we/wy niższego poziomu wykonalności, co oznacza, że taki ruch nie musi zakłócać procesów uzyskiwania zasobów CPU przez stos aplikacji.


TOP 200