Quo vadis server?

Hewlett-Packard przedstawił strategię dotyczącą serwerów intelowskich.

Hewlett-Packard przedstawił strategię dotyczącą serwerów intelowskich.

Premierze nowego serwera Hewlett-Packarda LH 3 towarzyszyło jedno przesłanie - HP zamierza w ciągu najbliższych lat stać się kluczowym dostawcą serwerów intelowskich i być liderem technologii wykorzystywanych w serwerach. Nowy LH 3 jest pierwszym serwerem, który idealnie wkomponowano w nową strategię serwerową i wyposażono w wiele technologii umożliwiających łatwiejsze monitorowanie i zarządzanie serwerem.

Budowanie idealnego serwera

Docelowym idealnym serwerem, opartym na technologii Intela, jest nowa maszyna wyposażona w procesory Merced, która będzie wprowadzona na rynek w 2000 r. HP zakłada, że taki serwer wyeliminuje konieczność stosowania serwerów nieintelowskich do uruchamiania systemów unixowych. Aby jednak było to możliwe, konieczne będzie zapewnienie, oprócz porównywalnej wydajności, tego samego poziomu bezpieczeństwa (bezawaryjności) serwerów opartych na technologii Intela. Wymagać to będzie zarówno modyfikacji w sprzęcie (o co dba HP), jak i w oprogramowaniu (jest to przede wszystkim domena Microsoftu).

Idealny serwer pozwoli na jednej maszynie, wyposażonej w kilka procesorów, uruchamiać jednocześnie kilka systemów operacyjnych (Unix i Windows NT), które będą pracować równolegle. Zastosowanie technologii I2O umożliwi zwiększenie przepustowości magistrali I/O i uniezależnienie jej od procesorów, co pozwoli na bardziej wydajne skalowanie serwerów wraz z dodawaniem kolejnych procesorów.

Nowe będą budowane w bardziej modularny niż obecnie sposób. Każdy procesor, dodatkowa pamięć i moduły I/O będą dostarczane na oddzielnych kartach, które będą mogły być wymieniane podczas pracy serwera. Ponadto, również w wymienialnej postaci, będzie instalowany moduł routera zajmującego się sterowaniem ruchu w ramach serwera i przesyłaniem danych do pamięci pracującej w niezależnej sieci SAN (Storage Area Network).

Idealny serwer będzie wyposażony także w tzw. Self-healing Technology - zestaw rozwiązań umożliwiających przewidywanie ewentualnych uszkodzeń oraz usuwanie ich przyczyn i minimalizowanie konsekwencji ich wystąpienia. Do realizacji tego zadania niezbędne jest wzbogacenie serwerów intelowskich o technologie spotykane tylko w świecie maszyn klasy mainframe, czyli w pełni dynamiczną możliwość relokowania wszystkich zasobów. Ponadto HP zapowiada, że nowe serwery będą zawierać funkcję Roll Back Automatic Server Restart, pozwalającą, po ponownym włączeniu serwera, na odtworzenie jego dokładnego stanu sprzed awarii (pamięci, procesów itp.).

W procesie wykrywania ewentualnych uszkodzeń ma pomóc implementacja technologii IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Umożliwi ona np. zdalne monitorowanie komponentów serwera, nawet wtedy gdy jest on w danej chwili wyłączony.

Serwery HP będą także mogły automatycznie przystosowywać działanie do warunków otoczenia, np. regulować prędkość pracy wiatraczków chłodzących w zależności od temperatury poszczególnych komponentów urządzenia. Wiele zabezpieczeń (np. redundantne zasilacze, karty sieciowe itp.) uchroni także przed przestojami w przypadku ewentualnych uszkodzeń newralgicznych komponentów serwera.

Serwery i inne urządzenia będą wyposażone w rozwiązanie Web-on-a-Chip, pełniące funkcję serwera WWW, przeznaczonego do realizacji jednego zadania - udostępniania możliwości zarządzania przy wykorzystaniu przeglądarki WWW . Aplikacja pracująca w przeglądarce jest już dostępna z wszystkimi nowymi serwerami HP i nazywa się TopTools. Producent zamierza także spopularyzować ten sposób zarządzania w przypadku innych urządzeń. "Docelowo każde urządzenie produkowane przez HP będzie zarządzane za pośrednictwem interfejsu TopTools" - zapewnia Jerzy Sław, odpowiedzialny za marketing serwerów HP w Europie.


TOP 200