Przywiązani do firmy

Ponad połowa Polaków deklaruje przywiązanie do swojej pracy i do firmy.

Wynika tak z raportu The Global Enployee Comitment 2002, opublikowanego przez Taylor Nelson Sofres (w Polsce przez TNS OBOP).

Przywiązanie do firmy w Polsce (52%) okazało się niższe niż w pozostałych 33 krajach, w których przeprowadzono badanie (65%). Polacy są o wiele bardziej przywiązani do pracy, którą wykonują (44%) niż do firmy, w której są zatrudnieni (36%). W obu przypadkach większe przywiązanie wykazują kobiety (odpowiednio 48% i 40%) niż mężczyźni (41% i 33%).

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Toshiba podzieli się na mniejsze firmy

W krajach objętych badaniem 57% osób deklarowało przywiązanie do wykonywanej pracy, a 51% - do firmy. 14% ankietowanych stanowiły osoby pragnące przede wszystkim zrobić karierę, zaś 8% czuło się bardziej związane z firmą niż z wykonywaną przez siebie pracą.

Do kariery najbardziej dążą pracownicy z krajów zachodnich, takich jak Francja, Holandia, Niemcy i USA. W Australii, Nowej Zelandii i Hong Kongu jest natomiast najwyższy odsetek pracowników przywiązanych do firmy. Japończycy, Koreańczycy i Bułgarzy wykazują najniższy stopień przywiązania zarówno do wykonywanej pracy jaki i do firmy – odpowiednio 59%, 55% i 58% zadeklarowało brak przywiązania. Najbardziej przywiązani do swojej pracy i firmy są Izraelczycy (59%) i Norwegowie (57%).

Wyższy poziom przywiązania wykazują zatrudnieni w firmach międzynarodowych i osoby powyżej 50-go roku życia. Pracownicy poszczególnych branż różnią się stopniem przywiązania do swojego zawodu i firm. W branży edukacyjnej przywiązanie zadeklarowało 52% ankietowanych, w usługach finansowych 51%, w sektorze publicznym i usług dla biznesu – 48%, w sektorze przemysłowym i w budownictwie – 35%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200